Global Flows van een Nieuwe Dimensie.

Men kan alles veranderen in deze wereld – zonder een verandering van bewustzijn gebeurt er helemaal niets. Eenheid en universele principes, “deel zijn van het geheel en het geheel dat deel is van ieder”, ofwel golven van bewustzijn, komen in deze wereld welke het bewustzijn naar een ander level brengen. Vonken van ideeën initiëren mensen […]

De Nieuwe-Cyclus-Economie en de Transitie van het Verdienmodel

De cyclus van de nieuwe economie past bij de economie van de nieuwe cyclus… De nieuwe cyclus, een nieuw tijdperk, is ingegaan en de transitie is precies daarnaar toe. Dan kan het ook niet anders dan dat de cyclus van de nieuwe economie zich manifesteert als een natuurlijk verschijnsel, een ecosysteem dat dit nieuwe tijdperk […]

Vrijheid van de Mensheid komt via Wet

Vrijheid komt via wet, maar niet zoals door de mens gedefinieerd in wetgeving. Het kennen van ‘de Wet’ is het halve werk. Ware vrijheid ligt vast, geformuleerd in wetten, onveranderlijk en onaantastbaar. Universele wetten bestaan op alle niveaus, maar worden duidelijker wanneer we als mensheid een volgend niveau van bestaan ingaan.   Zelfs de beweging […]

Veranderende Wetten en Strategische Principes in de Nieuwe Economie

Het wordt onmiskenbaar steeds duidelijker, onderlinge verbondenheid en digitalisering herschrijven de wetten van de oude economie. Met de zittende bedrijven die het meest risico lopen om achter te blijven. Eén inzicht om te hebben en 5 belangrijke beslissingen voor elke CEO om te maken, om tegemoet te komen aan de strategische uitdaging veroorzaakt door economische […]

Een Volledig Spectrum van Oplossingen

  Een volledig spectrum van oplossingen Antwoorden liggen in het stellen van de juiste vraag. Oplossingen ook. Maar ook door bepaalde kwesties in de juiste context te zien of in het geheel van onderlinge samenhang. Oplossingen vinden we door naar de essentie te kijken en naar het geheel. Onderstaand model biedt inzicht in het geheel […]

Het Einde van een Crisis – het Begin van een Nieuwe Wereld – deel II

Als vervolg op het eerste deel met de gelijke titel, gaat dit artikel in op de percepties van de nieuwe wereld, met het proces dat we doormaken en een beeld van hoe de wereld eruit zal gaan zien. Begrippen als zelfrealisatie, zelfinitiatie, zelfactualisatie en zelforganisatie zijn van toepassing op het proces zoals het verloopt, voor […]

Het Einde van een Crisis, het Begin van een Nieuwe Wereld

Crisis is een ‘state of mind’. De crisis is het resultaat van onze perceptie. Wat we individueel in ons bewustzijn toelaten, ‘programmeert’ ons onderbewustzijn en manifesteert zich uiteindelijk. Wat je gelooft, wordt werkelijkheid voor jezelf en een complex van geloofsystemen, waar de crisis uit bestaat, komt ook als zodanig tot uiting. Wat er collectief in […]