Men kan alles veranderen in deze wereld – zonder een verandering van bewustzijn gebeurt er helemaal niets.

Eenheid en universele principes als, “deel zijn van het geheel en het geheel dat deel is van ieder”, komen als golven van bewustzijn in deze wereld welke het bewustzijn naar een ander niveau brengen. Vonken van ideeën initiëren mensen tot het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Als we alleen al een maatschappelijk paradigma zouden hebben dat dit universele principe in de meeste essentiële zin tot uiting brengt; “deel zijn van het geheel en het geheel deel van ieder”, hoe zou het er dan voor staan in de wereld?

Het zal tijd nodig hebben voor deze gedachte volledig te landen in het bewustzijn van de massa.
Toch is de transformatie hiernaar toe al bezig, welke geïnitieerd wordt door een groeiend aantal platforms. Een nieuw bewustzijn leidt tot nieuwe vormen van organisatie en mogelijk zal binnen één generatie de wereld gedomineerd worden door platforms.
Platforms van 50 miljoen deelnemers of volgers zullen geen uitzondering meer zijn en slagen worden nu al gemaakt naar grotere integratie, inclusie, autonomie en decentralisatie.
 

Integratie

Alleen al het integratievraagstuk, deze dient zich niet voor niets aan in deze tijd. Als integratie tot eenheid leidt, wie of wat kan daar dan tegen zijn?

Eenheid is het bewustzijn dat; het eindpunt bereikt wordt door integratie van alles, volkeren, culturen, filosofieën, wetenschappen, theorieën. Eén theorie voor alles, welke uiteindelijk het bewustzijn van de nieuwe wereld is. Dit is waar de transitie naar toe gaat. Dit is alleen al de reden waarom niets meer blijft zoals het was.

Opponenten tegen integratie zijn in de basis opponenten tegen een systeem. De oplossing zou dan zijn een systeemverandering naar een ecosysteem dat de universele gedachte – “een ieder deel van het geheel en het geheel deel van ieder” – op een natuurlijke wijze tot uiting brengt.

Oplossingen gaat men vinden als deze in sync zijn met deze golven van nieuw bewustzijn en de integratie ervan. Utopisch volgens sommige mensen, het is daarentegen wat al gaande is als we door de verstorende beelden van de media heen kunnen kijken.
 

Inclusiviteit

Deel zijn van het geheel impliceert inclusiviteit en als er één systeem is waarin dit tot uiting komt, dit een systeem zal zijn waarin een ieder betrokken is en dat niemand uitsluit.

Financiële inclusiviteit lijkt misschien een begrip op zichzelf, maar is deel van de grotere gedachte. Deel zijn van een geheel voor iedereen kan alleen op basis van gelijkheid. Deze inclusiviteit houdt óók in dat een ieder niet alleen kan betalen, maar juist kan deelnemen! De huidige werkelijkheid is helaas nog veelal anders.
 

Decentralisatie

Eén van de universele principes van het deel zijn van het geheel is autonomie, zonder de controle van een centrale eenheid. De eenheid dat zijn alle deelnemers en dus ligt de autonomie precies daar. Deze gedachte van decentralisatie komt dus voort uit de universele eenheidsgedachte. Juist deze decentralisatie komt tot uiting in platforms die zich niets aantrekken van de bestaande regels en ordes.

Alles is inmiddels gezegd en geschreven, toch zien velen nog niet of willen niet zien dat alles in transitie is, zelfs of misschien wel juist de bestaande orde(s) zelf.
De nieuwe dimensie is een dimensie van eenheid, integratie, inclusiviteit en van decentralisatie. Niemand staat nog op zichzelf, of werkt alleen voor zichzelf. Eén ieder participeert op de één of andere manier in het grotere geheel – deelt – neemt deel – en is deel!