De cyclus van de nieuwe economie past bij de economie van de nieuwe cyclus…

De nieuwe cyclus, een nieuw tijdperk, is ingegaan en de transitie is precies daarnaar toe. Dan kan het ook niet anders dan dat de cyclus van de nieuwe economie zich manifesteert als een natuurlijk verschijnsel, een ecosysteem dat dit nieuwe tijdperk weerspiegelt.

De cyclus veranderd, van debet en credit, in een bijdrage naar – en van het geheel van het ecosysteem, naar elk van de delen! De balans is te vinden in het geheel. Een systeem met een werkelijke balans!

Dit ecosysteem is een open systeem waarin geld blijft stromen. Er wordt geen geld aan onttrokken of vastgezet. Het onttrekken van geld uit een systeem is de oorzaak van schaarste, geld in het systeem houden zoals water in een werkelijk ecosysteem zorgt voor overvloed. Gevolg, er hoeft geen geld geleend te worden en geen rente betaald te worden, de inkomsten zijn continu en voldoende.

Het systeem kent geen rente, schuld, inflatie of winst in de zin van een percentage bovenop het bedrag van de intrinsieke waarde. Winst en rente zijn manieren om geld te onttrekken uit de natuurlijke overvloed. Van winst op winst is geen sprake, waardoor prijzen relatief laag blijven, inflatie uitgesloten en dus wordt het bedrag van vergoeding uitsluitend naar reële waarden berekend.

Een goed of dienst wordt geleverd en de ‘waarde-uitwisseling’ hiervoor is een transactie naar elk van de deelnemers. Geld is dan geen schuld meer en betaling geen inlossing ervan maar een bijdrage.
Niemand hoeft dan betaald te worden en toch krijgt iedereen geld. Omdat geld al geen werkelijke waarde heeft, zeker nu goud losgekoppeld is, krijgt het nu de waarde die het heeft.

Waarin komt deze cyclus dan tot uiting? In de transitie van het verdienmodel.

De Transitie van het verdienmodel.

Het is simpel, men betaald niet meer aan elkaar, of aan een organisatie, maar aan het geheel, de organisatie van organisaties en individuen die aan het geheel deelnemen. Een ‘te betalen’ bedrag opgesplitst in gelijke bijdragen en direct overgemaakt naar elk van de deelnemers.
Het inkomen wat hieruit wordt gegenereerd bestaat uit de fracties van alle bijdragen die voortkomen vanuit het gehele ecosysteem en is een continue stroom. Een simpel principe maar met grote impact uiteraard.

De organisatie van het nieuwe ecosysteem.

Onderlinge verbinding is er met een reden. Hoe gaan we dan verder?
Veel concepten van de oude economie zullen niet meer passen binnen het nieuwe systeem en veel nieuwe concepten zullen als stukken van een puzzel op hun plaats vallen. Ook het begrip organisatie wordt in dit verband anders gezien dan de huidige organisatie. De vorm van organisatie is de wijze waarop meerdere organisaties en individuen, zelfstandigen samenwerken in het geheel en voor het geheel.
Een ieder kan deelnemen, een ieder kan elk gewenst moment uitstappen, maar geen enkele deelnemer of individu en zelfs concept staat nog op zichzelf.
Alles en iedereen heeft een functie. Mensen worden in staat gesteld een werkelijke missie te gaan vervullen.

Na de onderlinge verbinding van mensen is een andere wijze van organiseren de volgende stap, de organisatie van de nieuwe cyclus, de daadwerkelijke manifestatie van een economie van de nieuwe cyclus, zonder schaarste – en de transitie van het verdienmodel. De blueprint van een nieuw economisch model.