De weg naar het eenheidsbewustzijn en eenwording is een weg van globalisering, integratie van volkeren en culturen en unificatie van maatschappijen, economieën en gebieden (Wiki).
Alhoewel er veel verwarring is, eenheidsbewustzijn is er al in de wereld op enkele bevolkingsgroepen na en schijnbaar kennen we de weg hiernaar toe.
Expansie van landsgrenzen door overname heeft in de evolutie niet gewerkt. We weten nu dat eenheid in de wereld ontstaan is, op een andere, vreedzame manier, van binnenuit en geleid heeft tot vereniging van landen, zonder dat ieders soevereiniteit daarbij verloren is gegaan en als dat wel zo is dan is dat door de invloed die internationale organisaties hebben op het economische beleid van landen.

Toch denkt men nog steeds dat deze expansiedrift, die ontstaan is al sinds de oprichting van de allereerste daadwerkelijke organisatie, ons leidt naar rijkdom, welvaart en vrijheid voor allen, wat per definitie onwaar is.
Deze expansie gaat juist tegen deze beweging in van eenheid, vrijheid en overvloed in de wereld.
Het is tijd dat dit concept eveneens tegen het licht gehouden wordt. De expansiedrift is een misvatting van het eenheidsprincipe. Dit gaat veranderen, hoe dan ook, want uiteindelijk is het bewustzijn één van eenheid en universele aard dat ons de werkelijke oplossingen brengt.

In plaats van continueren van de weg die ooit is ingegaan naar expansie, alleenheerschappij, monopolie, is het aan de mensen zelf – te accepteren – dat ieder zelf “in charge” is met alleen een eigen unieke inbreng en dat deze in dit nieuwe tijdperk tot uiting mag komen in een overvloed aan diversiteit. Dit is onze bestemming.

Waarom is men toch bereid telkens dezelfde fout over en weer te maken als het ook eenvoudiger kan. Het kan nu anders.
Dit eenheidsbewustzijn leid tot vereenvoudiging van complexe systemen, zaken en zogenaamde problemen in de wereld, die we niet hoeven te hebben.
Wat we willen zijn simpele oplossingen voor schijnbaar complexe zaken, om vervolgens te transformeren – de bedachte complexe systemen en processen voor zaken die in essentie simpel zijn.

De gedachte van onvoorwaardelijkheid, overvloed en vrijheid zijn eenvoudiger te realiseren dan de wereld die we nu inmiddels gecreëerd hebben. Dus waarom keren we dit niet om en beginnen we vandaag met het bouwen aan deze nieuwe organisatie.