De State of Independence is wat is voorbestemd. Een staat waarin de mensheid zich heeft afgestemt en in harmonie is gekomen met het universum.
Op een dag zal de gehele mensheid – als één – realiseren wat deze belofte werkelijk inhoud. Deze staat is ons bestaansrecht, is van een ander niveau, evenals de levensstroom, de energie en de frequentie van het leven.
 
In dit nieuwe leven hebben we achter ons gelaten, de staat van dualiteit, van disharmonie en competitie en werken we gezamenlijk, in eenheid, aan een missie, die de wereld verder en verder in harmonie brengt.
Dan en alleen dan zal zich openbaren al het leven van buiten deze aarde. Alleen dan is de mensheid ‘voorbereid’ en klaar om dit nieuwe leven binnen te gaan. DIt is onze ruimtemissie! Onze werkelijk missie, onze aarde missie.
Tot die tijd zijn ‘andere’ ruimtemissies zinloos, simpelweg omdat men dan voorbij gaat aan de werkelijke missie, hier en nu, op deze planeet, niet in lijn is met het universum en bovendien iets doet waar we nog niet klaar voor zijn.

Psychologische wetten, natuurkundige wetten, scheikundige wetten – alle wetten van de geest en materie zijn UNIVERSEEL en gelden overal en zijn deel van slechts één wetenschap. Bovendien is alle kennis al aanwezig op aarde die we nodig hebben voor onze vooruitgang. Het leven buiten deze planeet is hoogst waarschijnlijk net zo divers als de vele levensvormen hier.

De focus zou daarom moeten liggen op oplossingen op deze aarde zelf om de mensheid als geheel zover te brengen. Al het leven dat we willen ontdekken dient zich daarna
vanzelf aan.
Dat is de aard van de transitie en de flow van het leven.

In de uitdagingen van deze tijd wordt heling gevonden – en de weg naar de oplossingen in de wereld.
De ene oplossing helpt de volgende zodat deze in een toenemende snelheid manifesteren en leiden naar een toenemende eenheid en harmonie.
De energie van deze nieuwe levensstroom brengt dit alles met zich mee, de transformatie, groei, harmonie en eenheid. Een ieder zal uiteindelijk leren deze te begrijpen.
Dit is een vooruitzicht dat ons geboden wordt. De revolutie, de transitie ernaar toe is al in gang gezet. Daar is geen ontkomen meer aan.

Zeropoint energie, éénheid met het Universum

Wat brengt deze ‘state of independence’ – het ‘point zero’ – zover we de ware diepte van deze boodschap realiseren? Het hart van een beschaving is de bron van energie. Zero-point energie wel te verstaan!
Het moment waarop ‘nulpunt’ energie geïntroduceerd is in de wereld, zullen we één worden met het universum. Wat de volledige impact hiervan zal zijn weten we waarschijnlijk pas wanneer het uiteindelijk zover is, maar mogelijk zal het aarde en hémel bewegen als ook het universum zelf veranderen.

Misschien is dit, de kracht die deze introductie voort zal brengen, wat sommige mensen het meest vrezen, omdat men hier geen controle over kan uitoefenen en dus wordt ontkent. De ontkenning van deze energie is de ontkenning van onze werkelijke macht.
Natuurlijk is hier geen noodzaak voor en ten tweede wanneer de energievoorziening in deze wereld is gedecentraliseerd uiteindelijk, wanneer alle andere dingen in de wereld zijn gedecentraliseerd, zoals het geldsysteem en zelfs organisaties en op deze manier de macht is gedecentraliseerd, zal de kracht terug zijn bij de mensen zelf.
Dit is wat voor ons ligt, de diepere betekenis van de staat van onafhankelijkheid en hoe deze te realiseren en te manifesteren.

Moed is wat nodig is en deze te claimen en dat gaan we ook doen want dat zijn we aan onszelf verplicht en aan iedereen in deze wereld, die nu leeft, die ooit geleefd heeft, en zal leven, onze voorouders, onze kinderen en hun kinderen.

Het veranderen van de wereld gaat niet over houdbaarheid. We willen geen wereld behouden met een geldsysteem en het systeem van energiewinning zoals het nu is.
Het is nodig dat het geldsysteem, de organisaties en uiteindelijk de energiewinning gedecentraliseerd wordt.

Het veranderen van de wereld gaat over het veranderen van de structuur van macht. Zeropoint-energie is de oplossing.

Gedeelde missie, Aarde missie.

Onze werkelijke missie nu is dus hier, óp deze aarde. Al het andere is afleiding en brengt bovendien geen werkelijke vooruitgang. Althans, deze wordt betekenisloos wanneer men voorbij gaat aan wat ons hier te doen staat.

De mensheid gaat van één gebeurtenis naar de andere, welke deel zijn van één grote gebeurtenis en met een wereldwijde samenwerking in één gedeelde missie, van één oplossing naar de andere.

Het doel ervan is een complete afstemming met het universele bewustzijn en eenwording ermee, in onderlinge eenheid één met het licht en één met het geheel.
Uiteindelijk is er slechts één missie; de ‘State of Independence’ en te worden één met het universum!