De ‘State of Independence’, de staat van bewustzijn waarin de mensheid één is en in harmonie met het universum, is wat is voorbestemd. Op een dag zal de gehele mensheid – als één – realiseren wat deze belofte werkelijk inhoud.
In dit nieuwe leven hebben we achter ons gelaten de staat van dualiteit, polarisatie, rangen en standen, links versus rechts , competitie, het schaarste- en armoede-bewustzijn, het overlevingsbewustzijn, in de uiteindelijke essentiële transformatie die nodig is om deze eenheid te bereiken.

Dan en alleen dan zal zich openbaren al het leven van buiten deze aarde. Alleen dan is de mensheid voorbereid en klaar om dit nieuwe leven binnen te gaan. Dit is onze werkelijk missie, onze aarde missie.
Tot die tijd zijn ruimtemissies van relatief weinig betekenis, simpelweg omdat men dan voorbij gaat aan onze werkelijke missie, hier en nu, op deze planeet en bovendien iets doet waar we nog niet klaar voor zijn.

Psychologische wetten, natuurkundige wetten, scheikundige wetten – alle wetten van de geest en materie zijn universeel, gelden overal en zijn deel van één wetenschap. Bovendien is alle kennis al aanwezig op aarde die we nodig hebben voor onze vooruitgang. Het leven buiten deze planeet is hoogst waarschijnlijk net zo divers als de vele levensvormen hier.

De focus zou daarom moeten liggen op de oplossingen, op deze aarde zelf, om de mensheid als geheel zover te brengen. Al het leven dat we willen ontdekken dient zich daarna vanzelf aan. Dat is de aard van de transitie en de flow van het leven.

In de uitdagingen van deze tijd wordt heling gevonden en de weg naar deze oplossingen in de wereld.
De ene oplossing helpt de volgende zodat deze zich in een toenemende snelheid manifesteren en leiden naar een toenemende eenheid en harmonie. De energie van deze nieuwe levensstroom brengt dit alles met zich mee. Een ieder zal uiteindelijk leren deze te begrijpen.
Dit is een vooruitzicht dat ons geboden wordt. De revolutie, de transitie ernaar toe is al in gang gezet. Daar is geen ontkomen meer aan.
 

Zeropoint energie

Het hart van een beschaving is de bron van energie. Wat brengt de uiteindelijke ‘state of independence’, voor zover we de ware diepte van deze boodschap realiseren? De energievorm die past bij het nieuwe bewustzijn.

Het moment waarop deze ‘nulpunt’ energie geïntroduceerd wordt in de wereld, zal de mensheid één worden met het universum. Wat de volledige impact hiervan zal zijn weten we waarschijnlijk pas wanneer het uiteindelijk zover is, maar mogelijk zal het aarde en hémel bewegen als ook het universum zelf veranderen.

Dit is wat voor ons ligt, de diepere betekenis van de staat van onafhankelijkheid en hoe deze te realiseren en te manifesteren.
Misschien is dit, de kracht die deze introductie voort zal brengen, wat sommige mensen het meest vrezen en dus wordt ontkent. De ontkenning van deze energie is de ontkenning van onze werkelijke macht.
Moed is wat nodig is om deze onafhankelijkheid te claimen. Als het zover is dan gaan we dat ook doen want dat zijn we aan onszelf verplicht en aan iedereen in deze wereld, die nu leeft, die ooit geleefd heeft, en zal leven, onze voorouders, onze kinderen en hun kinderen.
 

Gedeelde missie, Aarde missie.

Onze werkelijke missie nu is dus hier, óp deze aarde. Al het andere is afleiding en brengt bovendien geen werkelijke vooruitgang. Althans, deze wordt betekenisloos wanneer men voorbij gaat aan wat ons hier te doen staat.

De mensheid gaat van één gebeurtenis naar de andere, welke deel zijn van één grote gebeurtenis en met een wereldwijde samenwerking in één gedeelde missie, van één oplossing naar de andere. Het doel ervan is eenwording. Eenheid met het universele bewustzijn, één met het licht en één met het geheel.
Uiteindelijk is er slechts één missie; de ‘State of Independence’ en te worden één met het universum!