Vrijheid komt via wet, maar niet zoals door de mens gedefinieerd in wetgeving. Het kennen van ‘de Wet’ is het halve werk.
Ware vrijheid ligt vast, geformuleerd in wetten, onveranderlijk en onaantastbaar.
Universele wetten bestaan op alle niveaus, maar worden duidelijker wanneer we als mensheid een volgend niveau van bestaan ingaan.

Zelfs de beweging hiernaar toe staat vast, hoewel dit misschien wel de grootste uitdaging is van dit moment. Ja, vrijheid is de onaantastbaarheid van deze wetten.
Universele wetten, de wetmatigheden van de ware natuur, bestaan op alle niveaus en niets of niemand ontkomt hieraan. Als we als mensheid ware vrijheid willen kennen zullen we deze weg moeten opgaan en de uitdagingen aangaan die zich hierop voordoen.

Enerzijds betekent dit ‘ontsnappen’ aan de bindingen van de materiële wereld, anderzijds het verwelkomen van de veranderingen die het nieuwe niveau van bestaan met zich meebrengt.
Vrijheid, wetten en transformatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is één en dezelfde frequentie, één en dezelfde golflengte en één en dezelfde energie.
 

Wet versus wetgeving

Onze realiteit weerspiegelt deze wetten door de waan van de huidige tijd heen. Vaste structuren en organisaties transcenderen, organisaties worden vervangen door non-organisatorische platforms, de economie wordt non-economisch voor zij die het zien, instituten non-institutioneel. en zelfs de wetgeving zelf komt uiteindelijk vast te liggen in de ‘structuren’ van gedecentraliseerde processen en gaan over in de nieuwe wetmatigheden. De gevolgen hiervan kunnen uiteindelijk niet meer worden ontkent.

We stellen geen vragen welke wetgeving vervangen zal worden. Op een dag zullen delen ervan overbodig worden omdat ware wetten voor geen enkele eigen interpretatie en ontegenzeggelijk voor geen enkel misverstand of fraude vatbaar en daarmee zoals gezegd onaantastbaar is.
Ze kunnen niet door mensen veranderd worden, noch verkeerd begrepen noch misbruikt. Het zijn de kaders waarin de transformatie plaatsvindt met een strekking die we moeten accepteren als; “het is zoals het werkelijk is”.
Hiermee wordt wetgeving werkelijk wet, zoals vrijheid werkelijke vrijheid wordt.

Het zal nog maar even duren voordat huidige systemen gedecentraliseerd (non-institutioneel, non-owned) en mainstream worden, die eigenaarschap, rollen en tussenkomst van huidige instituten uitschakelen, zoals banken en accountants.
Dit is een realistisch scenario maar eveneens naïef indien er individuen zijn die, met deze nieuwe kennis, controle en eigenaarschap proberen te krijgen of te behouden over welke richting deze ontwikkelingen opgaan. De verandering zal zich continueren maar men zal moeten waken dat deze ontwikkeling bovenal om de vrijheid (en een kans op werkelijke bevrijding) van de mensheid gaat in de wereld, meer dan wat dan ook. Een vergelijkbare ontwikkeling als de komst en de implementatie van het internet.

Deze ontwikkeling als deel van alle ontwikkelingen in de wereld is mogelijk, of misschien wel juist, deel van onze werkelijke bevrijding, áls we het zo gaan zien en ook als zodanig implementeren. Het kan dan ook alleen een spelveranderende transformatie genoemd worden als het dat de wereld ook werkelijk brengt.

Er is geen falen mogelijk bij het volgen van deze wetten, maar ook geen weg meer terug. De “State of Independence” van onze planeet en de gehele mensheid is van een ander niveau, maar de manifestatie ervan is voorbestemd.
Volg deze wet en vrijheid zal jou eigen zijn.