ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Movement

“Initiëren in een Spelveranderende Transformatie.
Jouw persoonlijke missie!”

 

De beweging is jouw beweging.

Wat is jouw missie? Hoe weet je dit? Kun je dit wel weten? Is er een pasklaar antwoord voor of is het wat je zelf van het leven maakt? Je kunt de wereld rondreizen en jezelf compleet kwijtraken en je kunt thuis blijven en complete verlichting vinden. Dingen in het leven gebeuren niet voor niets. Alles in het leven is deel van jou missie. Jij bent jouw missie!

Als we denken aan een eigen missie die we allen hebben in dit leven en ervoor in beweging komen, dan wordt het leven een leven van grote waarde. Het leven wordt terstond een leven van enorme diepgang. Waarom? Omdat dit onze essentie is en op één of andere manier willen we daar dicht bij blijven. Elk moment van de dag.

Het kost de nodige jaren van persoonlijke groei om geheel uit ‘het systeem’ te denken (en in het eenheidsbewustzijn te komen). Uit de zogenaamd bewezen feiten van de wetenschap, dogma’s van de religie en het maatschappelijke denken, die uit het verleden zijn blijven hangen in het bewustzijn van de massa. Dit betekent ontsnappen uit het massabewustzijn en leren denken in eenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn. 

Dit houdt eveneens in dat oude concepten, irrelevant worden en dat in feite ook zijn. Wie leert dit waar te nemen krijgt inzicht in hoe de huidige wereld eruit kan en zal zien in de komende jaren. Alles zal veranderen.

Initiëren in een spelveranderende Transformatie. Geen training maar een challenge!

“De Transitie, door sommigen crisis genoemd, is de nieuwe wereld die zichzelf organiseert. Zolang de transitie niet begrepen wordt blijft crisis bestaan”.

Initiëren in een spelveranderende Transformatie; Dit houdt in een spelveranderende transformatie van alle maatschappelijke sectoren zoals bijvoorbeeld: onderwijs, regeringschap, ondernemerschap, wetenschap, religie, wereldrelatie en maatschappelijke ordening (de instituten, ook wel het systeem).

Deze transformatie zal verlopen volgens de voor deze wereld nieuwe wetmatigheden. Deze transformatie is zijn non-bureaucratisch, non-politiek, non-managed, non-competitive, non-lokaal, non-dualistisch, non-owned, non-religieus, non-conform, non-institutioneel, non-employed, non-profit, collectief georganiseerd (zelforganiserend), collectief geleid (zelfsturend), collectief gerealiseerd (zelfrealiserend), collectief geïnnoveerd (zelflerend), collectief gefinancierd (zelf-financierend).

De nieuwe wetmatigheden zijn alles-veranderend en creeren orde in de schijnbare chaos van crisis en in de gehele ontwikkeling zoals de hele transitie die nu plaatsvindt, naar een Nieuwe Wereld in eenheidsbewustzijn.

Meer weten over de challenge voor één van deze maatschappelijke onderwerpen ? In een lokaal of online evenement dagen wij u uit anders te denken! Per onderwerp is er een challenge voor de deelnemers!

  • Is er behoefte aan reflectie?
  • is er een andere gedachte nodig over de eigen problematiek?
  • of behoefte aan nieuwe ideeën waarmee u de tijd vooruit bent?
  • Wilt u oplossingen vrij maken die er eigenlijk al zijn?
  • mensen zelf antwoorden laten vinden?
  • een nieuwe missie vinden?
  • de zaak weer in laten beweging komen en houden?

EarthMission organiseert challenges om mensen anders te doen denken over de bovengenoemde onderwerpen, te discussiëren over en te komen tot (eigen) oplossingen die werkelijk verschil maken.