DNA wordt doorgegeven, is het niet van mens tot mens dan is het van generatie op generatie. Een essentieel stuk informatie die het leven voortzet. Gegoten in materie op basis van wat er gebeurt is in het leven, ongeacht of dit goed is of minder goed, het wordt doorgegeven.
Hoewel als het is op basis van wat er geleerd is, niet onveranderlijk. Als dit ‘vast’ gegeven de mens bepaald dan is het net als de mens zelf in staat de wereld te veranderen en als het DNA uniek is zo ook de manier waarop ieder dit vanuit zijn essentie zou doen. Deze essentie is de broncode.

Deze code, is een indruk, een gedachte in materie verzonken. DNA hersteld zichzelf net als elke cel zichzelf hersteld indien beschadigd. Het DNA en de cel zijn misschien niet voor eeuwig als de fysieke manifestatie, de code is dat wel, eeuwig en perfect.

 

Het DNA van de transitie.

Maar de weg naar deze perfectie, door sommigen ook wel evolutie genoemd, brengt ons alleen maar dichter bij die essentie, onszelf! Van DNA naar leven, van leven naar DNA.
De bron is het permanente eeuwige deel en bepaald de transitie, indien de manifestatie imperfect is, de transitie terug naar zichzelf.

Zoals gezegd, de (Bron)code is in ieder mens aanwezig. Zo komt de transitie van binnenuit en nergens anders vandaan.
De zo verkregen richting is geen toeval zoals in bestaande evolutietheorieën verondersteld wordt, of ‘survival of the fittest’. Vooruitgang is niet op toeval gebaseerd, ook niet door een ‘plotselinge’ ontdekking. Ontdekkingen zijn in die zin geprogrammeerd in tijd en komen in manifestatie als de tijd rijp is. (lees de mens er klaar voor is)

Gedane uitvindingen in het verleden heroverwegen, naar de oorspronkelijke intentie en wetenschap, zouden alsnog de oplossingen kunnen brengen zoals die bedoelt waren.
Zoals het leven meer in het nu komt en realiteit wordt voor velen, zo is nu de tijd daar, voor de manifestatie van die ideeën en wel zoals ze oorspronkelijk waren.
Patenten hebben deze ideeën bevroren in de tijd. Want er is veel meer wetenschap te ontdekken in de ontdekkingen van voorheen. Indien verkeerd toegepast gaat de wetenschap verloren, als een geheim en daarmee terug in de tijd. Veel van deze kennis is als een zaad in de tijd permanent aanwezig, wachtend totdat de juiste persoon er iets mee doet.
Deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op ware wetenschap en zijn deel van de transitie.

Dit is misschien wel het meest essentiële wat er te weten is over de transitie.
Een ieder is drager van deze essentie, drager van de transitie, de broncode en daarmee een missie! Geboren in deze tijd, op deze planeet en daarmee met een aarde missie!