We zijn in staat positieve verandering in onze wereld te laten ontstaan met een simpele ja of nee. Dit is hoe het werkt in het universum! En in essentie is dit alles wat nodig is om te doen. De vraag is dan alleen wanneer ja te zeggen en wanneer nee.

Met een ja kunnen we kiezen voor een nieuwe wereld waarin overvloed – gecreëerd en dan ook maar gelijk gedeeld kan worden in deze wereld. Er is geen beperking aan deze overvloed, alleen door er voorwaarden aan te stellen of beperkingen. Overvloed is in zichzelf onvoorwaardelijk. Met een nee, blijft alles simpelweg zoals het is, of erger.

Met een eenvoudig ja kunnen we een wereld creëren waarin deze beperkingen of begrenzingen worden opgeheven, waarin het delen onvoorwaardelijk is, en waarin iedereen mee deelt. Het stuk wat op dit moment niet gedeeld wordt is hetzelfde stuk wat we zelf tekort komen, in meer dan op één manier! De economische cirkel is dan onvolledig.
Delen en ontvangen wordt één en hetzelfde en is hoe overvloed gecreëerd wordt. Het hele begrip hiervan is in bewustzijn de basis voor het bereiken ervan. En eenmaal als gedachtenvorm verspreid is de manifestatie ervan binnen bereik.
Een ieder die hierin participeert en deelt, deelt mee in het succes en in de overvloed.
Wanneer de cirkel rond is, deelt een ieder alles met iedereen en deelt iedereen alles in universeel- en eenheidsbewustzijn.

Supply Circle Participatie

Het EarthMission idee van de supply circle heeft betrekking op mensen, groepen, communities, participanten die elk deelnemen, participeren, in een volledige kring van organisaties en individuen, profit- en non-profits om te samen werken aan sleuteloplossingen. Deelnemers die elk een eigen sleutelpositie innemen binnen deze cirkel of meerdere supply circles.

De nieuwe dimensie is dat organisaties gezamenlijk werken aan oplossingen in de wereld. Bij het realiseren van projecten, zijn partijen betrokken die bijdragen in de vorm van het vrij beschikbaar maken van middelen, expertise, kennis en schaalgrootte. Zij voorzien in dat waar zij goed in zijn en delen elkaars waarden.
Projecten die geïnitieerd worden zullen gebaseerd zijn op de nieuwe wetmatigheden van non-lokaliteit, non-institutionaliteit, non-ownership, non-employment en non-profitability. Collectief geïnitieerd, collectief geactiveerd, collectief ondersteunt, collectief gefinancierd, collectief eigenaarschap en onderling verbonden!
Ieder deelt alles met iedereen. Een volledige supply circle is een voorziening in overvloed voor het geheel. Alle nodige partijen zijn dan aanwezig voor het succes van het geheel.
Wanneer deze volledig is, dan is iets wonderlijks gecreëerd. En kunnen oplossingen worden gecreëerd die ook alleen dan gecreëerd kunnen worden.