Dat we in interessante tijden leven, dat was al duidelijk. Is het niet vanwege de beweging en de transformatie naar eenheidsbewustzijn, dan is het wel vanwege de gebeurtenissen die al plaatsvinden of wellicht nog plaats gaan vinden op de weg van relatieve duisternis naar licht.
Het is al in gang gezet. Wat ons toekomt is voorbestemd. Het einde zal, in zekere zin zijn zoals het begin. Dat is wat deze ‘tijd’ tijdloos maakt.

De uiterlijke schijn van chaos en crisis is slechts een bijverschijnsel, die velen afleid van waar het werkelijk om gaat en ons tegelijkertijd toch kan leiden naar oorzaken die in essentie in onszelf te vinden zijn. Alleen licht laat ons zien wat er zich afspeelt of afgespeeld heeft.

Gebeurtenissen brengen mensen dichter bij elkaar, naar een groter eenheidsbewustzijn. Dat licht groeit en maakt dat de kracht en het momentum alleen maar groter wordt. Te groot voor hen die verdeeldheid willen zaaien en is mogelijk ook niet voorzien voor degene die dat willen bereiken, bewust of onbewust.
Eenheidsbewustzijn is er al, alleen nog niet de gehele mensheid heeft volledig de wil om hier naartoe te gaan. Manipulatie van vrije wil, of anders gezegd het hebben controle is waar het in dat geval allemaal om lijkt te gaan.

Eén moeilijkheid is er en dat is dat er grote economische belangen zijn in de wereld en individuen, organisaties, of instituten niet zien hoe deze in de nieuwe wereld voortgang kunnen vinden, niet op willen geven, uit angst deze te verliezen, wat deel is van de illusie.
Toch kan dit belang voortgang vinden in een nieuwe economie, zij het dan op een andere, nieuwe manier en zelfs expanderen! Oplossingen die men in elke boardroom wil horen op dit moment.
 

De nieuwe wereldorde is eenheid. Het bewustzijn eenheidsbewustzijn.

Er is slechts één orde en dat is eenheid. Eenheid is de nieuwe wereldorde.

Maar de term en het begrip, niet de nieuwe wereldorde of eenheid zelf, is gekaapt. Natuurlijk met een reden, wetende dat deze onvermijdelijk is, door de degene die in de nieuwe wereldorde zoals die oorspronkelijk bedoelt is, hun schijnbare macht zien verliezen en er voor hen slechts nog een optie is en dat is controle zien te krijgen over het verloop, de mensheid afleiden, misleiden en alles wat waarheid is te manipuleren of om te draaien.

Waardoor mensen in het ergste geval, en dat is wat er gebeurt, denken dat de nieuwe wereldorde zelf een duister plan is en zich zullen afkeren ervan en zo dus hun doel bereiken. Of dat zij die de waarheid kennen verdacht worden of gelijkgesteld worden met deze duistere kant. Dit is de ware aard van hen die zo hun macht willen behouden.

Eenheidsbewustzijn is hoe dan ook, linksom of rechtsom, uiteindelijk het resultaat.
Deze weg kent nog vele obstakels. Vrijheid van meningsuiting, alsook gelijkheid tussen mensen zijn deel van dit universeel eenheidsbewustzijn.

Fundamentele opvattingen leiden tot gebeurtenissen in de wereld, waarin mensen elkaar, niet voor niets, ‘vinden’ en blijkbaar is er nog iets dat we als mensheid te leren hebben, anders zouden bepaalde dingen niet gebeuren.

Zelfs met behoud van eigen overtuiging zijn er kansen om te leren van elkaar en dichter bij elkaar te komen. Noodzaak daarentegen is waakzaam te zijn op bepaalde individuen die verdeeldheid willen aanwakkeren. Ook dit zal gebeuren met bovengenoemde reden. Het feit dat deze personen zich aandienen is kennelijk een signaal, binnen het geheel van de gebeurtenissen, dat er nog iets te leren is. Dat we er nog niet helemaal zijn, maar blijkbaar wel op de goede weg. Dit geeft hoop en uiteindelijk is dat positief.

Op te lossen en/of te leren wat er te leren en op te lossen is en de dreiging blijft weg als vanzelf. Dit is wat ons toekomt als we dat willen.
Dit is de werkelijkheid achter het al het nieuws.
 

Nieuwe Wereld Orde, Nieuwe Wetten.

Als men spreekt over wereldorde in de nieuwe zin, dan zijn er ook wetten of regels die van toepassing zijn, als fundament volgens welke de manifestatie van deze nieuwe wereldorde tot stand zal gaan komen.
De nieuwe wereldorde komt voort uit een groeiend bewustzijn. Het licht dat het voortbrengt, brengt eveneens licht op zaken die voorheen onopgemerkt bleven en een nieuw licht zelfs op het hele begrip van de nieuwe wereld orde zelf.

De nieuwe wetten zijn van het licht. De enige manier om deze dan ook tot manifestatie te laten komen is door een ware perceptie te hebben van deze gedachtevorm zoals deze oorspronkelijk bedoelt is te zijn. Door dit blijvend voor ogen te houden is er niets dat de manifestatie ervan in de weg kan staan of manipuleren.

De nieuwe wetmatigheden zijn alles-veranderend en creeren orde in de schijnbare chaos van crisis en in de gehele ontwikkeling zoals de hele transitie die nu plaatsvindt, naar een Nieuwe Wereld Orde in eenheidsbewustzijn.