Als vervolg op het eerste deel met de gelijke titel, gaat dit artikel in op de percepties van de nieuwe wereld, met het proces dat we doormaken en een beeld van hoe de wereld eruit zal gaan zien. Begrippen als zelfrealisatie, zelfinitiatie, zelfactualisatie en zelforganisatie zijn van toepassing op het proces zoals het verloopt, voor ons als individu en ook als mensheid als geheel, zoals ook beschreven in het eerste deel en eigenlijk in alle voorgaande artikelen.

De ontwikkeling die we nu doormaken en hebben doorgemaakt de laatste eeuwen, kan men zien als een voorbereiding op dat wat er komen gaat.
Het is de ontwikkeling van ieder individuele bewustzijn dat ons uiteindelijk als collectief zal brengen naar een niveau waarop we klaar zijn voor een “grotere opdracht”. Dat wat we geleerd hebben in het klein kunnen we toepassen in het groot. Dat wat we als mens geleerd hebben op individueel niveau zullen we als mensheid uiteindelijk leren op collectief niveau en dat wat we geleerd hebben is niet voor niets geweest. Niets is voor niets geweest. Alles heeft een bedoeling gehad, alleen dat wil niet zeggen dat dingen anders gegaan zouden kunnen zijn in het verleden.
 

Zelfrealisatie en zelfactualisatie

De bewustzijnsontwikkeling, onze zelfrealisatie, brengt ons een grotere helderheid, een groter begrip waarbij inzichten als eenvoudiger zullen zijn te begrijpen, de antwoorden brengen die we zochten en de sleutels zijn tot nieuwe technologieën. “ZO is het altijd al gegaan en zo zal het blijven gaan”. De recente geschiedenis is hier een voorbeeld van.
De ontwikkeling van ons bewustzijn is de basis van onze vooruitgang als mensheid.
“Zo binnen zo buiten”, is ook hier van toepassing. En nieuwe inzichten ontstaan wanneer de weg hiervoor is vrij gemaakt doordat we zaken in ons bewustzijn ‘rechtzetten’.

Nieuwe technologieën kunnen we gebruiken om zaken op aarde te herstellen.
Wat hier op Aarde is gebeurt en de gevolgen van bepaalde gebeurtenissen door de eeuwen heen, hebben effecten gehad tot in alle lagen van ons collectieve bewustzijn en onderbewustzijn – en alles wat we gaan doen om bepaalde zaken te herstellen en recht te zetten, hebben dat ook.
Denk eens in wat er allemaal zal veranderen, wanneer deze technologieën vrijkomen! Dit zal in geen enkele vergelijking staan met de gehele voorgaande industriële revolutie en alles wat er in ontdekt is.
Het zal gaan gebeuren alleen al omdat het tot de mogelijkheden behoort en wanneer er maar genoeg mensen zijn die erin geloven.
Als geld kan worden gecreëerd uit “ijle lucht”, waarom zou er dan bijvoorbeeld geen energie kunnen worden gewonnen uit echt praktisch hetzelfde. Waarom geloven we wel in het één en niet in het ander?
Ook een uitvinding waarbij men iets door ‘toeval’ ontdekt, ontdekt men meestal omdat men op bewustzijnsniveau het perspectief heeft ontwikkeld waardoor men de dingen anders kan zien en er juist een hele wereld van andere mogelijkheden en oplossingen ontstaat. Al is het alleen maar omdat we ons los hebben gemaakt van de werkelijkheid die we gecreëerd hebben en herkennen een realiteit zoals die werkelijk is.

het zijn deze uitvindingen, zoals bijvoorbeeld het internet en vrije energie die de mensheid zullen helpen los te breken van de controle en ons onafhankelijk maken van de voorzieningen in de wereld. Om zo op individueel niveau autonoom en onafhankelijk te kunnen zijn en toch te zijn en te leven IN deze wereld in plaats van te zijn van deze wereld.

Het is het geloof in de oude paradigma’s en daarmee veelal het geloof in de instituten van deze wereld, die deze instituten dan ook in stand houden zoals ze zijn en waardoor er niets veranderd.
Het is uiteindelijk de bewustzijnsverhoging die er werkelijk voor zorgt dat deze instituten niet langer stand houden. Tenzij deze meegaan in de verandering.
Dit is de werkelijke aard van de crisis zoals die is. Want bepaalde mensen die deze instituten leiden zijn zich nog weinig bewust van de werkelijke positie die ze innemen in de wereld. Het is vrij simpel te concluderen dat deze organisaties en instituten uiteindelijk geen bestaansrecht meer hebben omdat de omgeving waarin ze opereren gaat veranderen en wel in een toenemend hoog tempo. Alle structuren zoals ze die erkennen zullen wegvallen en als sneeuw voor de zon verdwijnen en elke euro geïnvesteerd in de oude economie is een potentieel risico. Niet alleen voor de instelling waarin men investeert, maar voor de wereld.

Elke euro geïnvesteerd in de nieuwe economie daar in tegen heeft niet alleen een hoog rendement op de investering als het gaat om de positieve effecten op de wereld, de groei van de (nieuwe) economie, de geldstroom, overvloed in de wereld, milieu, groei van de mensheid, maar ook in dat waarin het zal resulteren, namelijk in een hoog rendement in geld. (de prioriteit van de oude wereld)

Voor velen zal de verandering het begin van een nieuwe tijd zijn. Voor sommige anderen is het misschien onduidelijk hoe nog in te spelen op de veranderingen. Het spel is aan het veranderen.

Zien en vooruitzien was al essentieel in de oude economie. Nu is het alleen maar des te belangrijker. Nu niet zien of de wil hebben om te zien betekent simpelweg de boot missen. Zij die bewust hebben gewerkt aan eigen ontwikkeling of dit nu een individu of organisatie is, het proces wat gaande is hebben gevolgd en hebben aan zien komen wat er nu gaande is zullen klaar zijn voor de volgende stap en dat wat komen gaat. Anderen die tegen beter weten in het proces hebben willen vertragen omwille van hun eigen belangen en positie zullen ervaren dat zij alleen hun eigen kansen vooralsnog verspeelt hebben.

Er liggen grote kansen voor non-profitorganisaties om een leidende rol te gaan nemen in het proces en het bereiken van maatschappelijke doelen, omdat commerciële organisaties er veelal niet op ingericht zijn. Een leidende rol die van binnenuit geïnitieerd dient te worden en zal worden. Nu worden ze misschien nog gezien als geldkostende goede doelen, die slechts marginale verandering brengen op het geheel van de problemen die er zijn in de wereld.

Er liggen grote kansen eveneens voor de commerciële organisaties van welke omvang dan ook, om hun invloed, hun omvang, hun aandeel, hun expertise en werkterrein te vergroten. Expansiemogelijkheden op allerlei terrein, behalve in termen van winst en marktaandeel.

Er liggen grote kansen in onderwijs, educatie en de media op het terrein van bewustzijnsontwikkeling, psychologie en het hele traject van persoonlijke ontwikkeling, zelfontwikkeling, ontwikkeling van kwaliteiten, opvoeding, waarden, karakterontwikkeling als het gaat om een leven lang leren en bovendien in het beschikbaar maken van onderwijs voor iedereen, op elk niveau, waar ook ter wereld

Er liggen kansen voor grote groepen individuele en kleine zelfstandigen en de nu nog vrijwilligers die zich nu maar met één belang willen inzetten (en dat is het belang van het geheel) met ieder expertise op hun gebied, die de mankracht brengen en die nodig zijn om de verandering werkelijkheid te maken.

Er liggen grote kansen voor hen die buiten het systeem, zoals die nu is, verblijven omdat ze niet passen binnen het oude systeem. Of buiten de maatschappij terecht komen omdat er niet genoeg werk is.
Waarom is er überhaupt werkloosheid in een wereld waar zoveel te doen is?

Er zijn grote kansen voor mensen in gebieden die minder economisch ontwikkeld zijn om inkomen te verwerven, zoals men die in de meer welvarende regionen, gewend is te verwerven.

Er zijn grote kansen voor overheden om de allesbeslissende maatregelen te nemen om en de weg vrij te maken voor nieuwe ontwikkelingen, ontwikkeling van maatschappij transformerende technologieën, deze te ondersteunen en eventueel hierin een leidende rol te nemen en om te doen waarvoor ze ingericht zijn, namelijk in plaats van een controlerende, een ondersteunende rol te spelen in het gehele proces en de mensen, organisaties en instituten te dienen.

Uiteindelijk zijn er grote kansen voor de wereld, om de problemen die er zijn met daadkracht en zelfs op een efficiënte wijze op te lossen. In tegenstelling tot dat wat misschien zo lijkt, is alles aanwezig in de wereld om dit te doen. De kennis, de expertise, de wetenschap, de middelen, de infrastructuur, communicatiemiddelen, de mankracht en zelfs de wil.
 

Percepties vertaald naar concrete oplossingen

Om tot concrete oplossingen te komen van kwesties, is het op basis van het voorgaande nodig om op niveau van bewustzijn te realiseren wat de aspecten zijn om te transformeren, op de verschillende gebieden van waarin we werkzaam zijn in de maatschappij.
Maatschappelijke functie en werkzaamheid, zoals in politiek, defensie, onderwijs, media, zaken, wetenschap, kunst en cultuur etc. en aspecten op bewustzijnsniveau staan in relatie tot elkaar. De focus die iemand kan hebben op een niveau van bewustzijn, resulteert vaak ook tot het gebied waarin ze werkzaam zijn.
En mensen met de kwaliteiten en talenten in deze gebieden, ongeacht de opleidingen of ervaringen van de oude wereld, kunnen voor anderen van betekenis om zo gezamenlijk te kunnen werken aan oplossingen en zo tot geïntegreerde oplossingen kunnen komen.

In elk model of concept, om oplossingen te creëren is het in elk geval nodig om het psychologische en bewustzijnsaspect te integreren.
Het feit dat deze aspecten in de meest traditionele modellen ontbreken is al een signaal dat het meest wezenlijke ontbreekt in de oplossingen die daaruit voortkomen.

Hoe kunnen we deze integreren?
Om te beginnen kunnen we elk van de maatschappelijke functies herdefiniëren, wat is de essentie ervan en vervolgens wat is het hogere aspect, wat is er te transformeren op niveau van bewustzijn.

Vandaar uit kunnen we kijken naar de op te lossen kwesties in de wereld en de keuzes die we op dat gebied dienen te maken.
En als we het hebben over het fenomeen maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarom dan geen integrale visie op maatschappelijk verantwoord onderwijs, maatschappelijk verantwoorde staatmanschap, en wellicht maatschappelijk verantwoorde wetenschap.

Wat daar uit volgt is een integrale visie op verschillende gebieden van maatschappelijke functie en werkzaamheid, maatschappelijke kwesties en oplossingen.

>>>