De Nieuwe Wereld Orde; Het Eenheidsbewustzijn, Misvattingen, Manipulatie en de Manifestatie.

Dat we in interessante tijden leven, dat was al duidelijk. Is het niet vanwege de beweging en de transformatie naar eenheidsbewustzijn, dan is het wel vanwege de gebeurtenissen die al plaatsvinden of wellicht nog plaats gaan vinden op de weg van relatieve duisternis naar licht. Het is al in gang gezet. Wat ons toekomt is […]

Participatie, de Primaire Factor in de Nieuwe Economie.

  Participatie is de primaire factor van het nieuwe economische model (lees paradigma). Sterker nog, participatie IS het nieuwe paradigma. De mate waarin mensen, organisaties participeren, deelnemen in een overvloed en overvloed delen. Deelnemen en delen in een nieuwe economie. Hoe groter de participatie, hoe groter de economische groei, hoe groter de overvloed. Deze participatie […]

7 Inzichten in één Essentiële Transformatie: de Transformatie van de Organisatie.

De transformatie van de organisatie zoals we die kennen is de transformatie van het business-model en het hele marketing- en management-denken en beheerst elk aspect hiervan. De daadwerkelijke transformatie die dan plaats vindt is de verandering in de manier waarop we dingen zien en begrijpen en omvormen in plaats van marginale aanpassingen te maken in […]

Veranderende Wetten en Strategische Principes in de Nieuwe Economie

Eén inzicht om te hebben en 5 belangrijke beslissingen voor elke CEO om te maken, om tegemoet te komen aan de strategische uitdaging veroorzaakt door economische en maatschappelijke bewustwording, verdergaande digitalisering en ook dematerialisering in een tijdperk van transformatie. Het wordt onmiskenbaar steeds duidelijker, onderlinge verbondenheid en digitalisering herschrijven de wetten van de oude economie. […]

Nieuwe Dimensies van een Nieuwe Economie

  Onderlinge verbondenheid komt tot economische uitdrukking. Als gevolg van digitale ontwikkelingen, de nieuwe media die een grotere onderlinge verbondenheid creëren, de vele vernieuwende initiatieven en participatie is er een nieuwe economie aan het ontvouwen. Een nieuw “economisch” bewustzijn ontwaakt en de technologie die daar uit volgt (in plaats van andersom) brengt een overvloed voort […]

Universeel Bewustzijn en Overvloed

  De frequentie bepaald de dimensie. Een verschuiving heeft plaatsgevonden. namelijk een verschuiving naar universeel bewustzijn of eenheidsbewustzijn. Dit is de nieuwe realiteit! Dat houdt in dat bepaalde paradigma’s zoals schaarste bewustzijn, overleven, concurrentie, competitie, enzovoorts, de lijst is eindeloos, niet gelden en geen kracht meer zullen vinden. Dat dit bewustzijn nog niet bij iedereen […]