In bewustzijn is een kritiek punt bereikt waarop dingen klaarblijkelijk onomkeerbaar veranderd zijn; het “point of no-return”.

Hoewel dit kritieke punt onderwerp van discussie is geweest als het gaat om klimaat en aarde en bedoelt in de zin van een onherstelbaar schade die aangericht is aan de balans van de aarde en al zijn rijkdommen, het dieren- en plantenrijk, het verdwijnen van dier- en plantensoorten en de uiteindelijke ondergang van deze wereld, – is er in een positieve zin ook een point of no return bereikt. Dit is beide realiteit.

Er is iets gebeurt. Er is een punt bereikt en veel gedaan op niveau van bewustzijn om dit laatste te bereiken.
Heeft de verandering om ons heen hiermee van doen? Zeer zeker, het is het gevolg hiervan. Wat gemanifesteerd wordt is in zekere zin het gevolg van de bewustzijnsverandering. Alles is daardoor aan het veranderen en hierdoor zal niets meer zijn zoals het was. Dit omdat het nieuwe bewustzijn op een hoger niveau verankert ligt. Dat was het al en in die zin niet nieuw, wel voor deze tijd waarin we leven en de groei daar naar dat ‘hogere bestaan’.
De toekomst is geen punt in de tijd, het is dit hogere bestaan wat ons toekomt. Het is als een blauwdruk dat nooit veranderd is.
 

Zero-point bewustzijn

Wanneer beide werelden meer en meer één beginnen te worden is het tijdloze moment daar dat we meer en meer realiseren wat het bewustzijn is van die nieuwe dimensie, namelijk één alomtegenwoordige en allesomvattend bewustzijn van alles, mét de wetenschap die daarbij hoort, één allesomvattende wetenschap, één theorie voor alles. Deze unificatie van theorieën en het punt waar alle wetenschap samenkomt is het bewustzijn van de nieuwe dimensie. Het zero-point bewustzijn.
We leren dat dingen zijn zoals ze werkelijk zijn, waren zoals ze werkelijk waren en werkelijk zullen zijn zoals ze altijd zullen zijn.

In feite was er al die tijd al niets veranderd, omdat de essentie van wie we zijn én de ware natuur van al dat is, altijd al was zoals die was. Nu in dit ‘momentum’ ontdekken we steeds meer en meer dat dit werkelijk zo is.
Essentiele technologisch kennis als deel van een alomtegenwoordige wetenschap en het nieuwe bewustzijn zal hierdoor tot ons komen. Het is het bewustzijn dat deze vrij maakt.
Deze technologieën in de wereld brengen zoals deze bedoelt is, namelijk in dienst van – en om de mensheid werkelijk vooruit te brengen, zonder dat daarbij claims worden gelegd, of oneigenlijk gebruikt wordt toegestaan, is de weg om te gaan.

Eigenlijk is elke technologie die vrij beschikbaar maakt wat vrij beschikbaar zou moeten zijn in de wereld van een hogere beschaving. Energie, water, basisinkomen, mobiliteit, communicatie en kennis, de meeste van deze voorzieningen zijn vrij tot ons gekomen in de veronderstelling deze vrij te delen.
Wat vrij is vrij maken, dat is misschien wel één van de grootste uitdagingen waar we voor staan in de wereld!