EarthMission Scope – Een Spectrum van Oplossingen

Het maatschappelijk spectrum is de onderverdeling van EarthMission in Zeven gebieden van menselijke activiteit waarin we zaken, kwesties oplossen en transformeren naar een hoger plan. De zeven gebieden van het maatschappelijk spectrum zijn allen onderling verbonden en relateren tot de zeven kleuren van het lichtspectrum waarin licht uiteenvalt door een lens. Licht is bewustzijn en bewustzijn is licht. Bewustzijn bepaald de focus op onze menselijke activiteit en op onze oplossingen.
De sleuteloplossingen die worden gevonden door naar het geheel te kijken en naar de onderlinge samenhang. Oplossingen vinden we door naar de essentie te kijken en naar het geheel. Zaken kunnen we innerlijk oplossen om zo onze focus helder te krijgen én onze missies!

Deze indeling leidt tot het EarthMission transformatiemodel, met daarin de sleuteloplossingen, de te transformeren aspecten, de focus en de te maken keuzes.

Het maatschappelijke spectrum.

1 – Staatmanschap
2 – Educatie
3 – Ondernemerschap – Zakelijke activiteit
4 – Cultuur
5 – Wetenschap
6 – Religie, idealisme
7 – Maatschappelijke inrichting, natuur en milieu
En combinaties hiervan.

Het hele maatschappelijke spectrum, eveneens onderverdeelt in subgroepen.

Politiek spectrum
Politiek en leiderschap – De aard van leiderschap binnen politiek of regering en hoe deze tot uiting komt (de inhoud en de essentie van het staatsmanschap).
Politiek en educatie, communicatie – het educatieve, informatieve en communicatieve aspect binnen de politiek.
Politiek en zakelijkheid – het financieel zakelijk aspect binnen de politiek
Politiek en wetenschap – het wetenschappelijk aspect binnen de politiek
Politiek en cultuur – het cultureel en relationele aspect binnen de politiek
Politiek en idealisme – het idealistische of religieuze aspect binnen de politiek
Politiek en organisatie – maatschappelijke structuren, inrichting van overheid, wetgeving, bestuurlijke processen, organisatie structuren, ruimtelijke ordening

Educatief spectrum
Onderwijs, media en leiderschap – het leiderschapsaspect binnen het onderwijs en media.
Onderwijs, media en educatie – Educatie en communicatieve aspect binnen het onderwijs en media (de inhoud en de essentie van het onderwijs en de media)
Onderwijs, media en ondernemerschap – Zakelijkheid en rentmeesterschap binnen onderwijs en media.
Onderwijs, media en cultuur – het artistiek, creatieve en culturele aspect binnen het onderwijs en media.
Onderwijs, media en wetenschap – het wetenschappelijk aspect binnen het onderwijs en media.
Onderwijs en idealisme – het idealistische aspect binnen het onderwijs.
Onderwijs en organisatie – het niveau van organisatie, orde, structuren, programma’s, regels en gedragscodes binnen het onderwijs.

Zakelijk spectrum
Zakelijkheid en leiderschap – het leiderschapsaspect binnen zakelijke activiteiten
Zakelijkheid en educatie, media – het educatieve, informatieve, communicatieve aspect binnen de zakelijkheid – PR, HR etc.
Zakelijkheid en ondernemerschap – Ondernemerschap en rentmeesterschap binnen zakelijkheid (de inhoud en de essentie van de zakelijkheid)
Zakelijkheid en cultuur – creatieve en culturele aspecten binnen de zakelijkheid – conceptontwikkeling, ontwerp, design.
Zakelijkheid en wetenschap – het wetenschappelijk aspect binnen de zakelijkheid -innovatie, R&D.
Zakelijkheid en idealisme – het idealistische aspect binnen de zakelijkheid
Zakelijkheid en organisatie – het niveau van organisatie, structuren, processen, programma’s, projecten en handelswijze en codes binnen de zakelijkheid.

Cultureel spectrum (relationeel)
Kunst, cultuur en leiderschap – het leiderschapsaspect binnen kunst en cultuur
Kunst, cultuur en educatie, media – het educatieve, informatieve en communicatieve aspect binnen kunst en cultuur.
Kunst, cultuur en zakelijkheid – Ondernemerschap en rentmeesterschap binnen kunst en cultuur
Kunst, cultuur en creativiteit – Het creatieve aspect binnen kunst en cultuur (de inhoud)
Kunst, cultuur en wetenschap – het wetenschappelijk aspect binnen kunst en cultuur
Kunst, cultuur en het idealistische of religieuze aspect binnen kunst en cultuur
Kunst, cultuur en organisatie – georganiseerdheid, samenwerking en programma’s, normen en waarden binnen kunst en cultuur, vrijheid van uiting.

Wetenschappelijk spectrum
Wetenschap en leiderschap – het leiderschapsaspect binnen de wetenschap.
Wetenschap en educatie, media – het educatieve, informatieve en communicatieve aspect binnen de wetenschap.
Wetenschap en zakelijkheid – Ondernemerschap en actieve aspecten binnen de wetenschap.
Wetenschap en cultuur – creatieve en culturele aspecten binnen de wetenschap.
Wetenschap en wetenschap – het zuiver wetenschappelijk aspect binnen de wetenschap ( de inhoud en de essentie van de wetenschap).
Wetenschap en idealisme – het idealistische aspect binnen de wetenschap.
Wetenschap en processen – het niveau van organisatie, orde, procedures, programma’s, regels en gedragscodes binnen de wetenschap.

Religieus, Idealistisch spectrum
Religie, idealisme en leiderschap – religieus leiderschap.
Religie, idealisme en educatie – religieuze educatie en leer.
Religie, idealisme en zakelijkheid – Ondernemerschap en rentmeesterschap binnen religie en idealistische instelling.
Religie, idealisme en kunst, cultuur – creatieve en culturele aspecten binnen religie en idealistische instelling.
Religie, idealisme en wetenschap – het wetenschappelijk aspect binnen religie en idealistische instelling.
Religie, idealisme en idealisme – idealistische aspecten, stroming binnen religie (inhoud).
Religie, idealisme en organisatie – orde, ceremonie, regels en gedragscodes binnen de religie.

Maatschappelijke structurele en rechtsordelijk spectrum
Maatschappelijke structuren, rechtsorde en leiderschap – het leiderschap en beheersaspect binnen natuurbehoud, milieubeheer, landschapsinrichting, maatschappelijke inrichting en rechtsorde.

Maatschappelijke structuren, rechtsorde en educatie – het educatieve, informatieve en communicatieve aspect binnen natuurbehoud, milieubeheer, landschapsinrichting, maatschappelijke inrichting en rechtsorde.

Maatschappelijke structuren, rechtsorde en zakelijkheid – Ondernemerschap en rentmeesterschap binnen natuurbehoud, milieubeheer, landschapsinrichting, maatschappelijke inrichting en rechtsorde.

Maatschappelijke structuren, rechtsorde en cultuur – creatieve en culturele aspecten binnen natuurbehoud, milieubeheer, landschapsinrichting, maatschappelijke inrichting en rechtsorde.

Maatschappelijke structuren, rechtsorde en wetenschap – het wetenschappelijk aspect binnen natuurbehoud, milieubeheer, landschapinrichting, maatschappelijke inrichting en rechtsorde.

Maatschappelijke structuren, rechtsorde en ideologie – het idealistische aspect binnen natuurbehoud, milieubeheer, landschap- en maatschappelijke inrichting en organisaties.

Maatschappelijke structuren, rechtsorde en regelgeving – het niveau van orde, structuren, inrichting, regels en gedragscodes binnen natuurbehoud, milieubeheer, landschapinrichting, maatschappelijke inrichting en rechtsorde.


Transformatiemodel

1. Staatsmanschap, Leiderschap en Politiek activisme
(werkgebied regering, leidinggevende functies in overheid, zaken, instellingen)

Focus/Essentie: Besluitvorming in dienst van het geheel
Zien van de werkelijke omvang van dat waar de beslissing over te nemen zijn en deze te nemen in het juiste moment. Te komen tot het momentum waarop dingen werkelijk veranderen en we bereiken wat we willen. Dit lijkt vanzelfsprekend, alleen in de praktijk zien we het toch vaak anders gebeuren.

Belangrijk is in deze tijd is om ons te blijven focussen op dat waar het werkelijk om gaat de essentie van de dingen die gebeuren. De keuzes die we maken zullen de juiste zijn zolang we ons blijven focussen op deze essentie. Dit komt neer op het hebben van de helderheid om de essentie te zien en van hieruit te beslissen.
Juiste beslissingen leiden tot juiste acties.

Dit houdt in het nemen van beslissingen die leiden tot zelfactivatie, activatie van individu, groep, volk, land, wereld deel – wat leid tot zelfgeïnitieerde groei.
Groei heeft een enorm effect op het totale bewustzijn, simpelweg omdat we er deel van zijn.

Leiderschap ligt op niveau van bewustzijn. De bewustzijnsontwikkeling van de individu en het voorbeeld dat hij/zij uitdraagt naar de wereld is wat de persoon tot een groot individu maakt en eveneens authentiek als persoon en in leiderschap.
Hierin ligt het ware leiderschap, namelijk bewustzijnsleiderschap.

Hogere aspect op bewustzijnsniveau:
Leiderschap, staatsmanschap, bewustzijnsleiderschap op basis van gelijkheid, eenheid en als deel van het geheel. Dienstbaarheid aan het geheel zonder eigen identiteit op te geven. Autonoom en deel van de wereld tegelijkertijd.
Een efficiënt begrip en perceptie van de wilsaspecten en (scheppende) kracht.

Kwaliteiten op psychologisch niveau: moed, wil, discipline, vastberadenheid, doelgerichtheid, standvastigheid, gelijkgestemdheid.
‘Het rode eind van het spectrum’

Te transformeren aspecten binnen bewustzijn: Lagere wil, macht en controle willen over anderen, machtspolitiek, rangen en standen, monopoly, protectionisme, dualiteit, polarisatie, politiek-“links-rechts”.

Op te lossen kwesties in de wereld: Machtspolitiek, rangen en standen, monopoly, protectionisme, dualiteit, polarisatie, politiek-“links-rechts”.

Doel: Dienen van geheel, “één voor allen” en allen leidend naar eenheid, eenwording, vereniging zonder eigen soevereiniteit of identiteit op te geven.

Maatschappelijke staatkundige keuzes:

1 Leiding geven en regeren uitgaande van eigen kracht, in plaats vanuit elkaars tegenstelling en (politieke) strijd om positie en invloed te verwerven. Leidinggeven vanuit authenticiteit en creëren en ontwikkelen van eigen randvoorwaarden en omgeving. Scheiding van staat en ‘onderneming’, scheiding van staat en ‘wetenschap’, in de zin van tegengaan van belangenverstrengeling met welk instituut dan ook. Interventies in de wereld in de vorm van hulpprogramma’s en bescherming.

2 Stimulerende en belonende maatregelen nemen, in plaats van boete. Wat betreft grenzen, deze stellen daar waar ze stellen zijn, namelijk t.o.v. corruptie, schending van mensenrechten en misbruik etc. Verantwoording nemen voor de oorzaak en ontstaan hiervan en maatregelen nemen om dit te voorkomen.

3 Opheffen handelsbarrières en protectionisme van eigen handel, schuldenkwijtschelding. Grote delen van de wereld wordt deelname van de wereldeconomie onthouden. Werkelijke overvloed creëren we door participatie van de gehele wereldbevolking. Hoe kunnen we dit creëren zonder deze deelname?
Verantwoordelijk houden van organisaties voor hun vervuiling door tot verantwoording dwingende maatregelen. Motto de vervuiler betaald blijvend handhaven.
Belasting verhoging op producten die een belasting zijn voor mens (gezondheid), milieu en maatschappij.

4 Bevorderen van herstelprogramma’s voor natuur, milieu en projecten op sociaal/cultureel gebied om integratie en harmonie te bevorderen.

5 De allesbeslissende maatregelen nemen door een ondersteunende rol in de ontwikkeling van maatschappij transformerende technologieën zoals in vrije energie. Regelgeving ten aanzien van de oorspronkelijke en traditionele geneeswijzen en moderne geneeskunde gelijktrekken.

6 Te leiden vanuit ideologie, visie en bewustzijnsleiderschap. Ongedaan maken van scheiding tussen spiritualiteit en staat in staatsrechtelijke zin. Regeren vanuit de perceptie dat kerk en spiritualiteit niet één en hetzelfde is.

7 De allesbeslissende maatregelen nemen om de weg vrij te maken voor maatschappij transformerende ontwikkelingen en grootschalige (internationale) hulp en ontwikkelingsprojecten, waar internationale wetgeving, internationale belangen een rol spelen. Beperking regelgeving: decentralisatie en het toelaten van zelfregulering bevorderen zelforganisatie. Open governance ten aanzien van overheidsfinanciën, overheidsbestedingen, achtergronden, en de totstandkoming van overheidsbeleid.
Daar waar ontnomen wordt of ontrokken wordt aan natuur of omgeving op andere locaties weer teruggeven.

2. Onderwijs – educatie – opvoeding – media

Focus/Essentie: Wat nodig is in de wereld is de unieke bijdrage van ieder als individu vanuit zijn/haar volste potentieel, nodig om de hele nieuwe ontwikkeling op gang te brengen.
Hiervoor is zelfontwikkeling, psychologische ontwikkeling en karakterontwikkeling de basis. Onderwijs maar ook media als overdrager zijn de pijlers om dit beschikbaar te maken, voor ieder om zich tot volledig potentieel te kunnen ontwikkelen.
Een goed onderwijs is deel van de nalatenschap aan volgende generaties en is bepalend voor succes en groei.
Zelfontwikkeling leid tot de bron van kennis die men nodig heeft, om precies dat te leren wat de persoon nodig heeft.

Hogere aspect op bewustzijnsniveau: Onvoorwaardelijke liefde. Bewustzijnsontwikkeling, heldere perceptie en begrip van de essentie van alles en doorgeven van wijsheid, overdragen van kennis.

Kwaliteiten op psychologische niveau: Onvoorwaardelijkheid in geven, onvoorwaardelijke hulp.

Te transformeren aspecten binnen bewustzijn: psychologie van het persoonlijkheidsniveau, voorwaardelijkheid, voor-wat-hoort-wat, gebrek aan eigenwaarde, gebrek aan respect etc.

Op te lossen kwesties in de wereld: Gebrek aan aandacht voor bewustzijnsontwikkeling en gezonde psychologische ontwikkeling vanaf het basisonderwijs. Geen of te weinig aandacht, nog door het onderwijs, noch door de media voor het meest essentiële van de menselijke ontwikkeling. Hoe kunnen we de aandacht voor iets vragen van onze kinderen als men die zelf al niet heeft?

Doel: We zijn ieder deel van het geheel en het ligt in de bedoeling dat wij een deel van dat wat er te leren is op deze aarde voor onze rekening nemen. En dat deel heeft het meest betrekking op onszelf.

Maatschappelijke onderwijskundige keuzes:

1 Inzet media waarvoor het bedoelt is, namelijk gericht op bewustmaking, bewustwording, leren, groei, doorgeven van kennis en ook amusement, in plaats van manipulatie van de massa.

2 Aanbieden onderwijs en doorgeven van kennis gebaseerd op zelfontwikkeling, opvoeding, ontwikkeling kwaliteiten, normen en waarden, karakterontwikkeling, ontwikkeling van eigen wil, expressie, verantwoordelijkheid en zelflerend vermogen en te creëren leiders in plaats van volgers.

3 Onderwijs beschikbaar voor iedereen, van elk niveau, waar ook ter wereld. Creëren platforms voor interactieve leerconcepten.

4 Integratie van culturen binnen onderwijs en creatieve onderwijsmethoden de standaard. Spiegelen in plaats van testen.

5 Feitenkennis van de wereld ondergeschikt maken aan zelfontwikkeling en zelfontplooiing.

6 Onderwijs vanuit ideologie. Zelfontwikkeling, spiritualiteit en psychologie als vak vanaf de basisscholen.

7 Zelforganiserend onderwijs. Vermogen van kinderen om te leren, bevorderen. Inrichten van onderwijs (Maatschappelijk verantwoord) en het hele traject van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, op zelfontwikkeling, ontwikkeling van kwaliteiten, normen, waarden, karakterontwikkeling, ontwikkeling van eigen wil, expressie, verantwoordelijkheid, initiatieven, een leven lang leren.

3. Zakelijke activiteit –ondernemerschap

Focus/Essentie: Het creëren van overvloed als bewuste keuze. Bewuste beslissingen vanuit nieuwe inzichten leiden tot bewuste actie. Nieuwe initiatieven vanuit het nieuwe paradigma of visie. Waarbij het economisch belang een onderdeel is van het geheel van belangen. Economische voorspoed is een gevolg van, in plaats van een doel op zich. Geld is slechts een middel, geen doel op zich.

Het nemen van de juiste actie op het juiste moment, inzet van juiste middelen op een zo efficiënt mogelijke wijze om doelen te verwezenlijken voor een groter belang. Het belang van de mens, natuur en milieu, de werkelijke aandeelhouders.

Hogere aspect op bewustzijnsniveau:

Efficiënt begrip en perceptie van de zakelijke en actieve kant van het leven. Hoe dingen te manifesteren en doelen te bereiken die we willen bereiken. Hoe overvloed te creëren.

Overvloedbewustzijn: overvloed is het resultaat van, in plaats van een doel op zich. En is gebaseerd op – geven is ontvangen.

Kwaliteiten op psychologische niveau: Doortastendheid, volharding, doorzettingsvermogen, gezond verstand, snelheid van intellect, efficiënt denken/ doen, helder begrip van complexe zaken.

Te transformeren aspecten binnen bewustzijn: Concurrentiestrijd, competitie, armoebewustzijn, schaarstebewustzijn, hebzucht, materiële vervulling van behoeften, marktwerking, geven is verliezen en faalangst.

Op te lossen kwesties in de wereld: Vervuiling, inefficiënt gebruik van grondstoffen, het systeem van schaarste, verdeling van rijkdom en overvloed in de wereld, geldlobby, probleem rond creëren van geld, de geldstroom, inflatie, werkloosheid en overconsumptie.

Doel: Creëren van overvloed en vervulling.

Maatschappelijke zakelijke keuzes:

1 Ondernemen vanuit eigen kracht, in plaats van concurrentiestrijd om marktaandeel. Ondernemen vanuit eigen identiteit. Ondernemen vanuit missie.

2 Een omgeving bieden voor mensen om te leren en zich te ontplooien.

3 Creëren van overvloed, distributie en verdeling van rijkdom en overvloed in de wereld. Biologisch, milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoorde artikelen als eigen merk. Samenwerkingsverbanden ontwikkelen om oplossingen te ontwikkelen op grote schaal. Winst zien in termen van belang voor mens, dier en milieu.

4 Creëren activiteiten in harmonieuze relatie met de omgeving.

5 Eigen ontwikkeling van vernieuwende ideeën, innovatie en technologie op gebied van duurzaamheid indien deze niet voorhanden is.

6 Ondernemen vanuit ideologie. Het zijn van het voorbeeld van hoe ondernemerschap wordt bedreven. Integriteit en excellentie in zaken.

7 Creëren en ontwikkelen van eigen randvoorwaarden en omgeving. Efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, hergebruik en recycling. Transformatie van oude paradigma’s die vooruitgang en groei in de weg staan. Weten hoe schijnbare nadelen of onoplosbaarheden om te zetten in voordelen en oplossingen.

4. Cultuur – kunst

Focus/Essentie: Alles is een kwestie van perspectief en door te leren zien in verschillende zienswijze van anderen zien kunnen we leren aspecten te integreren, kunnen we komen tot nieuwe zienswijzen. Het is de kunst om deze in balans brengen, harmonie en balans te creëren en bereiken, zowel innerlijk als in de wereld.
In plaats van te zien dat cultuur de verschillen laat zien tussen mensen, brengt de integratie van culturen onze groei, hernieuwde harmonie. We leren wat harmonie is door onze verschillen. En leren we dingen te zien op andere manieren en door andere ogen en zo oplossingen te vinden.

In elk conflict zijn partijen gelijkwaardig betrokken. Oplossingen dienen aan beiden zijn te worden gevonden, en ieder voor zichzelf.

Uitingen van kunst zijn een spiegel voor onszelf en brengt ons het bewustzijn door op theatrale wijze ons te confronteren met onszelf.
De functie is duidelijk en belangrijk binnen onze maatschappij.

Hogere aspect op bewustzijnsniveau: Harmonie, balans en integratie.
Integratie en balans van het mannelijke en vrouwelijke.

Kwaliteiten op psychologische niveau: Creativiteit, expressiviteit, gevoel voor schoonheid.

Te transformeren aspecten binnen bewustzijn:
Conflict, disharmonie, gelijk hebben en ongelijkheid (onbalans) tussen mannelijk en vrouwelijk, de misperceptie van gelijkwaardigheid. Dualiteit.

Op te lossen kwesties in de wereld:
Conflicten in relaties tussen mensen onderling, man/vrouw, culturen, en delen van wereld. Strijd om ‘het gelijk’ in het algemeen.

Doel: Harmonie in relaties en wereldrelaties. Voor mannen is het de bedoeling, meer vrouwelijk eigenschappen te integreren en vice versa voor vrouwen de bedoeling om meer mannelijke eigen te integreren. Zo bereiken zowel mannen als vrouwen balans, innerlijk en in onze relaties. Op deze wijze leren we elkaar beter te begrijpen. Dat geld ook voor culturen en allerlei relatievormen.

Maatschappelijke culturele keuzes:

1 Gelijkheid van mannen en vrouwen als een bewuste keuze maken in welk instituut dan ook.

2 Kunst en culturele uitingen zien en gebruiken als een manier om als maatschappij te leren en te groeien.

3 Ondernemerschap ontwikkelen om kunst en culturele uitingen weten te ‘verkopen’ als een waardevol instrument ter bewustmaking en zo te verspreiden en zelfvoorzienend te zijn.

4 Kunst en culturele uitingen gebruiken als een spiegel en een manier om integratie en gelijkheid te bevorderen harmonie te creëren binnen de samenleving.

5 Analyse van werkelijke onderlinge samenhang en gebruik van feiten als grondslag voor kunst en culturele uitingen.

6 Integratie van ideologie en religie in uitingen van kunst en cultuur.

7 Kunst en culturele uitingen bewust gebruiken ter transformatie van mens en maatschappij.

5. Wetenschap en kennis

Focus/Essentie: De sleutel tot nieuwe en grensverleggende technologieën ligt op niveau van bewustzijn.

Nieuwe technologie gaat gelijk op met bewustzijnsontwikkeling. Oplossingen in de vorm van doorbraaktechnologie kunnen alleen gevonden worden door het bereiken van een bepaald bewustzijnsniveau.

Bepaalde antwoorden kunnen we alleen vinden als we de dingen gaan bezien vanuit het volledige perspectief van dingen. Met andere woorden om een allesomvattend begrip te hebben van dingen is het nodig om een allesomvattende begrip te ontwikkelen, in plaats van zich te beperken tot één bepaald wetenschapsgebied of probleemgebied om zo antwoorden te vinden. Wanneer de dingen te complex lijken, komt dat omdat we zelf beperkingen leggen aan de dingen die we willen zien of begrijpen.

Er bestaan geen grenswetenschappen. De enige grens die men zichzelf oplegt is wanneer men de dingen bekijkt vanuit een fysiek perspectief en daarmee een grens stelt aan de eigen alwetendheid. Wetenschap gaat verder dan de fysiek waarneembare grenzen. Vraagstukken die verder lijken te gaan dan ons vermogen om te begrijpen, zijn dat omdat deze verder reiken dan het perspectief waar vanuit de wetenschap doorgaans bekeken wordt, namelijk vanuit een wetenschap waar het referentiekader fysieke meetbare punten zijn en tijd. Alles is bewustzijn.

Wetenschappelijke doorbraken komen binnen bereik wanneer de wetenschappelijke grenzen worden verlegd en de wetenschap zich begeeft op het terrein van bewustzijn, licht, trilling en energie.

Hogere aspect op bewustzijnsniveau: Weten vanuit een verlichte ‘state of mind”.

Kwaliteiten op psychologische niveau: Waarheidsgezindheid, bedachtzaamheid, analytisch vermogen.

Te transformeren aspecten binnen bewustzijn: Arrogantie, vooringenomenheid, ‘kennis is macht’, “als het niet wetenschappelijk bewezen is, bestaat het niet”.

Op te lossen kwesties in de wereld:
De moderne wetenschap is ‘de wetenschap’ en al het andere is alternatief. Wie bepaalt wat alternatief is? Lobby om wat binnen de wetenschap wel of niet aanvaard wordt of als standaard geldt. Machtsinvloeden , lobby, vanuit het wetenschappelijke instituut op staat en publieke opinie, vergelijkbaar met die van de kerk vóór de inquisitie.
Kwesties op gebied van volksgezondheid, voedselveiligheid, verplichte inenting.

Doel: Bereiken van doorbraken op wetenschappelijk gebied door oplossen van eigen paradigma’s. Ontwikkelen van nieuwe geavanceerde technologie, bijvoorbeeld op het gebied van energiewinning, voeding en geneeskunde, die ook toegepast gaan worden in de wereld.

Maatschappelijke wetenschappelijke keuzes:

1 Maken van de bewuste politieke keuzes om bepaalde maatschappij transformerende technologische doorbraken in energiewinning, voeding en geneeskunde te erkennen als de standaard en openheid te geven naar het publiek.

2 Wetenschappelijk instituut als open knowledge instituut. Kennis delen met andere instituten en publiek. Kennis toegankelijk maken voor publiek. Publiek laten meedenken in oplossen van wetenschappelijke vraagstukken.

3 Toepassen van oorspronkelijke geneeswijzen binnen de instituten van zorg en hospitalen en vergoeding hiervoor, om deze zo op grote schaal beschikbaar te maken. Aanbod op basis van diversiteit en samenwerking.

4 Keuze tot erkenning van oorspronkelijke geneeswijzen die in verschillende culturen nog traditioneel gebruikt worden. Gelijkwaardig stellen van moderne geneeskunde met oorspronkelijke geneeswijzen. Wetenschap bedreven in harmonie met omgeving, natuur.

5 Integratie van kennis en wetenschap ‘tot één concept voor alles’.
Antwoorden op wetenschappelijke ‘onoplosbaarheden’ kunnen gevonden worden wanneer deze worden bezien vanuit het perspectief van bewustzijn, licht, frequentie en energie.

6 Acceptatie van het feit dat genezing op bewustzijnsniveau plaats vindt.
Ethiek komt eerst.

7 Kiezen voor vermindering van regelgeving en stimuleren nieuwe initiatieven op , oplossen wachtlijsten, verminderen bureaucratie.

6. Ideologie en religie

Focus/Essentie: Vraagstukken omtrent het wezenlijke van het leven en welke inzichten we kiezen als ideaal om naar te leven en maatschappij naar in te richten. In hoever zijn deze idealen of inzichten nog terug te vinden binnen de instituten van onze maatschappij?

De scheiding van kerk en staat heeft een scheiding tussen spiritualiteit en staat doen ontstaan en ertoe geleid dat de bezieling volledig verdwenen is uit binnen zo goed als alle instituten, zelfs die van de Kerk zelf.

Hogere aspect op bewustzijnsniveau: Zelfrealisatie, idealisme.
Onderscheid van het verschil tussen religie en spiritualiteit.

Kwaliteiten op psychologische niveau: Het hebben van ‘drive’, streven naar excellentie, gezonde ambitie,

Te transformeren aspecten binnen bewustzijn: Fanatisme, religieus fanatisme, ‘extreme gedachtegang’, perfectionisme, verleiding, messiascomplex.

Op te lossen kwesties in de wereld:
Onderdrukking en doctrine. Conservatisme. Scheiding tussen spiritualiteit en staat.

Doel: De essentie van het leven terugvinden en terugbrengen binnen alle instituten van deze maatschappij.

Maatschappelijke ideologisch keuzes:

1 Kiezen voor eigen leiderschap en verantwoordelijkheid in de vervulling van eigen idealen en eigen missie.

2 Zelfreflectie van ideologische instelling of religieus instituut, om te kijken naar eigen waarden en normen binnen het instituut.

3 Verspreiding van ideologie of religie vindt plaats wanneer deze zich als waarde bewezen heeft en is geen doel op zich.

4 Kiezen voor een nieuwe relatie van religieuze en ideologische instellingen tot de maatschappij en het vinden van hun eigen plaats binnen de ontwikkelingen naar een nieuwe wereld.

5 Zoeken naar waarheid en juiste interpretatie en ware betekenissen en analyse hiervan.

6 Integratie van religies en ideologieën tot één´religie’. Erkenning dat spiritualiteit één en hetzelfde is voor elke religieuze overtuiging en alle religieuzen kiezen te leven vanuit deze gemeenschappelijke waarde, waaruit de eenheid voortkomt die we wensen.

7 Kiezen voor bevrijding van de doctrine en indoctrinatie die op allerlei wijzen plaats vindt. Losmaken van de verbindingen met het instituut kerk.

7. Maatschappelijke inrichting, rechtsorde.

Focus/Essentie: Met de crisis komen de oplossingen. De symptomen van de crisis kunnen we als een signaal beschouwen dat er wat aan de hand is en wat uiteindelijk om aandacht vraagt. En oplossingen liggen precies daar.

En er bestaat geen ‘quick-fix’ als het gaat om het crisis die we kennen in de wereld. Werkelijke oplossingen liggen op een andere niveau dan daar waar het zich manifesteert.

De wijze waarop elke evolutie plaats vindt, zoals de wijze waarop onze maatschappij evolueert, is zelforganiserend. En de transitie die nu plaats vindt is zelfgeïnitieerd en zal ook zelfgeorganiseerd gaan verlopen, van onderaf.

Het transformeren van de paradigma’s is nodig om de evolutie weer te herstellen. En dit kunnen we doen door nieuwe initiatieven (lees circuits) te creëren, die mogelijkheden bieden voor andere circuits om te ontstaan. En een voorbeeld zijn voor anderen dat de dingen ook anders kunnen, op basis van nieuwe paradigma’s.

Uiteindelijk de transformatie van de wereld naar een wereld met een hoger bewustzijn en een geheel andere dimensie van bewustzijn.

Hogere aspect op bewustzijnsniveau: Vrijheid, nieuwe orde.

Kwaliteiten op psychologische niveau: Hebben van een open mind.

Te transformeren aspecten binnen bewustzijn: Starheid, intolerantie, kortzichtigheid, veroordeling.

Op te lossen kwesties in de wereld:
Bureaucratie, noodzaak tot regelgeving, ondoorzichtigheid van regelgeving, kwesties rond zelfbeschikking en bestaansrecht, eigen keuze rond abortus, euthanasie, donorschap, verplichte inenting, afstaan DNA. Kwesties rond schending privacy, bescherming van persoonlijke gegevens, bescherming medische dossiers, DNA. Vrijheid van meningsuiting. Systeemcrisis.

Doel: Transformatie van contra-evolutionaire systemen en de wijze waarin oude paradigma’s verankerd zijn binnen de instituten.

Maatschappelijke structurele en staatsrechtelijke keuzes:

1 – Keuze tot vermindering van regelgeving en uitgaan van grotere verantwoordelijkheid van mens en maatschappij. Daarintegen zero-tolerance ten opzichte van overtredingen van de wetgeving die er is en daar waar algemene fatsoensnormen in het geding zijn.

2 – Het nemen van beperkende maatregelen in plaats van straffen. Ontwikkelen en toepassen van ‘heropvoedingprogramma’s’ en verplichte leertrajecten indien nodig.

3 – Starten van samenwerkingsverbanden, gezamelijke projecten, en partnerschappen en allianties waarin gezamelijke acties worden ontwikkeld om maatschappelijke kwesties op te lossen en maatschappelijke verbetering voor mens, dier, milieu en aarde.

4 – Herinrichting van landschap waarbij schoonheid en culturele waarden geïntegreerd zijn en waarbij verschillende elementen in perfecte balans en harmonie zijn met de omgeving.
Daar waar van de natuur ontnomen is op één plaats, teruggeven op een andere plaats.

5 – Kiezen voor samenwerking als kennisinstituten, waarin oplossingen worden gezocht in de gecombineerde wetenschapsgebieden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

6 – Durven uitdagen van ideologische of religieuze instellingen om tot interactie te komen, daar waar het gaat om ‘starre’ traditionele opvattingen of gebruiken.

7 – Keuze tot transformatie van de rechtsorde, waarbij gekeken wordt naar onderliggende zaken in kwesties.
Het maken van bewuste keuzes als het gaat om openheid van zaken en transparantie met betrekking tot procedures, geldstromen en bestedingen.
Keuze tot het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet alleen door ondernemingen maar ook door onderwijs, politiek, ideologische en culturele instellingen en alle instellingen en instituten. Invoering van codes of conduct als het gaat om zakelijke integriteit in het algemeen.
Uitgaan van zelforganisatie in het algemeen.

EarthMission Scope © EarthMission