De wereldrelatie in een nieuwe dimensie zal opereren volgens nieuwe wetten! Een spelveranderende transformatie.

 

13 Manieren waarop der wereldrelatie zichzelf zal organiseren en transformeren. Een spelveranderende transformatie:

De wereldrelatie in een nieuwe dimensie is non-managed.
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie is non-dualistisch.
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie is non-competitive.
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie is non-profit.
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie is non-conform (autonoom).
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie is non-religieus.
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie is non-institutioneel.

De wereldrelatie in een nieuwe dimensie wordt collectief georganiseerd (zelforganiserend)
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie wordt collectief geleid (zelfsturend).
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie wordt collectief gerealiseerd (zelfrealiserend).
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie wordt collectief geïnnoveerd (zelflerend).
De wereldrelatie in een nieuwe dimensie wordt collectief gefinancierd (zelf-financierend).

De wereldrelatie in een nieuwe dimensie is onderling verbonden.

Dit is het spel dat veranderd! Wereldrelatie wordt wereldrelatie!

 

SCOPE

Wereldrelaties

Focus/Essentie: Harmonie en balans te creëren en bereiken, zowel innerlijk als in de wereld.
Integratie brengt balans. In plaats van te zien dat cultuur de verschillen laat zien tussen mensen, brengt de integratie van culturen onze groei, hernieuwde harmonie. We leren wat harmonie is door onze verschillen en we leren dingen te zien op andere manieren en zo oplossingen te vinden.

In elk conflict zijn partijen gelijkwaardig betrokken. Oplossingen dienen aan beiden zijn te worden gevonden, en ieder voor zichzelf.

Hogere aspect: Harmonie, balans en integratie.
Integratie en balans van het mannelijke en vrouwelijke.


Te transformeren aspecten:

Conflict, disharmonie, gelijk hebben en ongelijkheid (onbalans) tussen mannelijk en vrouwelijk, de misperceptie van gelijkwaardigheid. Dualiteit.

Op te lossen kwesties in de wereld:
Conflicten in relaties tussen mensen onderling, man/vrouw, culturen, en delen van wereld.

Doel: Diversiteit in eenheid. Harmonie in relaties en wereldrelaties.

Maatschappelijke culturele keuzes:

1 Gelijkheid van mannen en vrouwen als een bewuste keuze maken in welk instituut dan ook.
2 Culturele uitingen zien en gebruiken als een manier om als maatschappij te leren.
3 Ondernemerschap ontwikkelen om kunst en culturele uitingen weten te ‘verkopen’ als een waardevol instrument ter bewustmaking en zo te verspreiden en zelfvoorzienend te zijn.
4 Culturele uitingen gebruiken als een spiegel en een manier om integratie en gelijkheid te bevorderen en harmonie te creëren binnen de samenleving.
5 Analyse van werkelijke onderlinge samenhang en relatie tussen alles en erkenning van het feit dat er een heuse wetenschap is ‘achter’ de kunst.
6 Integratie van ideologie en cultuur.
7 Culturele uitingen bewust gebruiken ter transformatie van mens en maatschappij.

© EarthMission