Media in de Nieuwe Wereld zal opereren volgens Nieuwe Wetten!

13 Manieren waarop de Media zal transformeren.
Een spelveranderende transformatie!

De Media in de nieuwe wereld is non-managed.
De Media in de nieuwe wereld is non-dualistisch.
De Media in de nieuwe wereld is non-competitive.
De Media in de nieuwe wereld is non-profit.
De Media in de nieuwe wereld is non-conform (autonoom).
De Media in de nieuwe wereld is non-religieus.
De Media in de nieuwe wereld is non-institutioneel.

De Media in de nieuwe wereld wordt collectief georganiseerd (zelforganiserend)
De Media in de nieuwe wereld wordt collectief geleid (zelfsturend).
De Media in de nieuwe wereldwordt collectief gerealiseerd (zelfrealiserend).
De Media in de nieuwe wereld wordt collectief geïnnoveerd (zelflerend).
De Media in de nieuwe wereld wordt collectief gefinancierd (zelf-financierend).

De Media in de nieuwe wereld is onderling verbonden.

Dit is het spel dat veranderd! Media wordt Media!

© EarthMission