Transformeer en Disrupt; 10 Sleutels tot Ware Transformatie en Disruptie.

10 Sleutels tot ware transformatie en disruptie. Alles wat volgt is ‘next level’.   Onzichtbare ontwikkelingen zijn er gaande. Management, marketing en markt zijn aan verandering onderhevig. Markten raken ontwricht of disrupt en hoe lang zal het duren voordat we überhaupt niet meer van een markt spreken? Nieuwe wetgeving mag dan misschien leiden tot ingrijpende […]

7 Inzichten in één Essentiële Transformatie: de Transformatie van de Organisatie.

De transformatie van de organisatie zoals we die kennen is de transformatie van het business-model en het hele marketing- en management-denken en beheerst elk aspect hiervan. De daadwerkelijke transformatie die dan plaats vindt is de verandering in de manier waarop we dingen zien en begrijpen en omvormen in plaats van marginale aanpassingen te maken in […]

Universeel Bewustzijn en Overvloed

De frequentie bepaald de dimensie. Een verschuiving heeft plaatsgevonden. Naar een andere dimensie van werkelijkheid. Dit is de nieuwe realiteit! Een verschuiving naar een Universeel bewustzijn of Eenheidsbewustzijn. Dat houdt in dat bewustzijn met paradigma’s zoals schaarste bewustzijn, overleven, concurrentie, competitie, enzovoorts, de lijst is eindeloos, geen kracht meer zullen vinden. Dat nog niet iedereen […]

2012 – Terug naar de Essentie

Wanneer men de Essentie kent, kent men het geheel. Hoewel het geheel kunnen overzien is nog wat anders. Kennen is nog geen overzien. De gebeurtenissen van deze tijd lijken moeilijk te overzien. Waarom? Gebeurtenissen staan niet op zichzelf en zijn geen toevallige gebeurtenissen. De uiterlijke verschijnselen zijn een gevolg van het innerlijke. Op innerlijk niveau […]