De Frequentie bepaald de Dimensie.

Een verschuiving heeft plaatsgevonden! Naar een hogere dimensie.
Dit is een nieuwe realiteit. Een andere laag van realiteit. Een verschuiving naar een hogere dimensie van Universeel bewustzijn of Eenheidsbewustzijn.
Dat houdt in dat bepaalde lagere frequentie bewustzijn met paradigma’s zoals schaarste bewustzijn, overleven, concurrentie, competitie, enzovoorts, de lijst is eindeloos, daar niet gelden en geen kracht meer zullen vinden.

Dat dit bewustzijn niet bij iedereen al aanwezig is wil nog niet zeggen dat die nieuwe dimensie er niet is. Sommigen mensen hebben dit bewustzijn al en leven er al naar, anderen integreren het eenvoudig omdat ze het al kennen en anderen hebben een harde weg te gaan, alleen al omdat ze deze harde weg kiezen.
Crisis is het beste wat de mensheid ooit is overkomen. Niet het beste wat ons zál overkomen. Het is het resultaat van één grote ontkenning – het gevolg van het kiezen van de harde weg.
Het confronteert ons met onszelf en de gevolgen van ons handelen. Het laat ons de noodzaak zien dat er dingen moeten veranderen. Het brengt ons uiteindelijk terug naar de essentie.

Transformatie van het schaarste-bewustzijn.

Het is een bewustzijn waarin een ieder alles deelt met iedereen en deelt in alles, in universeel bewustzijn en eenheidsbewustzijn. Overleven wordt leven. Concurrentie wordt uitgaan van eigen kracht. Competitie wordt samenwerking. Schaarste wordt overvloed. Voorziening in behoeften wordt vervulling van een missie.

Schaarste is geen reëel iets. Schaarste is gecreëerd. En dus kunnen we ook overvloed creëren. We kunnen creëren een wereld waarin iedereen bijdraagt aan dingen die voor iedereen overal vrij beschikbaar zijn. We hoeven geen angst te hebben dat we dan zelf niets meer hebben, want als we kiezen zo te leven, kies je voor overvloed. En de wet van oorzaak en gevolg zorgt ervoor dat deze naar je toekomt. Het is het bewustzijn dat het zo maakt! Anderen zullen willen delen, omdat er vertrouwen is dat dat wat je geeft terug komt. Het universum bepaalt het zo. Geven is krijgen. Geven is winnen.
Dit is winstmaximalisatie! om maar eens in termen van de oude wereld te spreken. Ja, nu al oude wereld.
En ik vind het echt lekker, om het zo eens uit te drukken, om de termen van de oude wereld te gebruiken op een manier waarop de oude betekenis vrijwel direct obsoleet is.
Winstmaximalisatie is geen vies woord, het is maar wat voor een betekenis je er aan geeft.

En laten we alles wat op ons af komt, via de media of in de dagelijkse wereld, gewoon de betekenis geven die je er aan wilt geven of transformeren. Want veel van deze informatie ( het grootste deel nu nog helaas) is disinformatie. Zelfs wat nu van hogere dimensie is wordt veelal ge-misïnterpreteerd. En dat aan de ene kant logisch wanneer we vanuit de oude wereld komen en proberen het nieuwe te vertalen vanuit oude concepten. Alles wordt anders. En veel anders dan het nu al is. Laten we daar in elk geval vanuit gaan.

We kunnen en mogen gerust spreken van een dimensie die in alles vertegenwoordigd is. Alom aanwezig. Met de vele potenties die het in zich heeft. Vele kansen als je het zo wilt zien.
Het is werkelijk fantastisch om te zien hoe dit in de maatschappij tot uitdrukking komt. Het is de expressie van het leven dat het in zich meedraagt. En wij geven deze uitdrukking, deze betekenis eraan.
Wat ooit één grote ontkenning was wordt nu erkenning.  Van al dat werkelijk is. Onze werkelijke identiteit, onze werkelijke individualiteit, onze aard, essentie, leven, onze weg, ons werkelijke ZIJN. Ons ZIJN op dit niveau van bestaan en dimensie. Een erkenning van Al Dat Is. En uiteraard onze Missie!

Deze erkenning en te leven in dit nieuwe bewustzijn brengt ons hoogstwaarschijnlijk meer dan we ooit hadden kunnen verwachten.

Door een ieder te laten deelnemen aan een economie waarin een ieder kan bijdragen en zich optimaal kan ontwikkelen, kan een ieder delen in dezelfde economie. Delen, doorgeven van kennis, expertise, (financiële) middelen.

Indien we werken aan deze eenheid en onze missie kunnen we een grotere kracht bereiken én meer bereiken. Voor onszelf én voor de rest van de wereld. En uiteindelijk een grotere eenheid mét de rest van de wereld.

En als we een functie hebben in deze wereld dan is het de gezamenlijke functie, namelijk de extensie van overvloed – door er geen grenzen aan te stellen. Er is geen limiet aan de universele overvloed die we kunnen bereiken. Dit in tegenstelling tot dat wat ons verteld wordt.
Dit is de nieuwe dimensie met betrekking tot het principe van rijkdom. Een hoger begrip van het principe. Het hogere aspect.
Het is van een andere frequentie, vandaar dat het tot nu toe zo moeilijk ingang kon vinden binnen de wereld.
En dit gaat allemaal veranderen!