DE BESTEMMING

Waar gaat het heen in de wereld. – De Almachtige God van het Licht. Er zijn gedachten in de wereld die mensen verder weg brengen van het werkelijke bestaan zoals dat is neergezet vanaf het begin der tijden.  Het hogere bestaan is een recht van bestaan dat door de Almachtige God van het Licht is […]

SPIRITUEEL VERSUS CONTRA EVOLUTIONAIR

Er is nogal wat te doen voordat de mensheid zover is dat het eenheidsbewustzijn een feit is en dat is ook nog iets dat de meeste mensen beseffen, alleen niets voor willen doen om er ook maar iets aan te veranderen. Want de gedachte is even simpel als tegenstaand, namelijk dat er te veel mensen […]

ZELFREALISATIE EN HET LEVEN

Het leven en zelfrealisatie zijn onlosmakelijk verbonden. Zelfrealisatie hoort bij het leven. Mensen leven het leven veelal voor persoonlijk gewin, alleen het gewin is veel meer dan dat wat het voor veel mensen is. Het is exact dat verschil wat succes in het leven inhoud.  Zelfrealisatie gaat een leven lang door, van het begin tot […]

EENHEIDSBEWUSTZIJN EN DE MISSIE

~ HET BEWUSTZIJN KOMT EERST, OM DE WERELD TE VERANDEREN. ~ De impact van het bewustzijn wordt nog wel eens onderschat. Zeker als het gaat om de verandering die men wil en de mogelijkheid die er bestaat om iets te veranderen. Onderschat wordt dat mensen die werkelijke verandering hebben veroorzaakt zelf een weg zijn begaan […]

De Nieuwe Wereld in het Licht van een Grotere Eénwording en Verbinding.

  Eénwording ontstaat door de onderlinge verbinding die er al is. Licht ofwel bewustzijn is de onderlinge verbinding. Het bewustzijn dat allen één zijn met al komt tot uiting door alle gebeurtenissen heen en ondanks de verstorende geluiden van enkelen. Realiteit is niet altijd wat het lijkt en de meeste dingen in deze wereld zijn […]

Inzichten in één Essentiële Transformatie.

Een fenomeen vindt plaats en dit is geen theorie, maar realiteit van alle dag. De oude wereld, het verleden valt weg en daarmee verdwijnen langzaam maar zeker de oude energieën die zo geen invloed meer kunnen hebben op de mensheid. Het oude normaal verdwijnt en er komt geen nieuw voor terug, hoewel sommigen de miscreatie […]

Initiëren in een Spelveranderende Transformatie.

  Als er één ding is dat alles veranderd, dan is dat het bewustzijn van exact dat ene. Bewustwording is dat wat alles veranderd. Bewustwording begint bij jezelf en de transformatie ook. Precies de juiste persoon zijn op het juiste moment op de juiste plaats met slechts een enkel woord kan genoeg zijn. Daar bewust […]

Eenheidsbewustzijn, Terug in het Eeuwige Hier en Nu.

  Geboren op deze Aarde met een herinnering aan eenheidsbewustzijn is men aangekomen in een realiteit van dualiteit. Hoewel het hier-en-nu eeuwig is, is deze realiteit dat in geen geval. De realiteit van dualiteit is dat mensen veelal verwijderd zijn uit het hier en nu en daarmee uit hun oorspronkelijke kracht. In het eeuwige moment […]