Initiëren in een spelveranderende Transformatie.

“De Transitie, door sommigen crisis genoemd, is de nieuwe wereld die zichzelf organiseert. Zolang de transitie niet begrepen wordt blijft crisis bestaan”.

Initiëren in een spelveranderende Transformatie; Dit houdt in een spelveranderende transformatie van alle maatschappelijke sectoren zoals bijvoorbeeld: onderwijs, regeringschap, ondernemerschap, wetenschap, religie, wereldrelatie en maatschappelijke ordening (de instituten, ook wel het systeem).

Deze transformatie zal verlopen volgens de voor deze wereld nieuwe wetmatigheden. Deze transformatie is zijn non-bureaucratisch, non-politiek, non-managed, non-competitive, non-lokaal, non-dualistisch, non-owned, non-religieus, non-conform, non-institutioneel, non-employed, non-profit, collectief georganiseerd (zelforganiserend), collectief geleid (zelfsturend), collectief gerealiseerd (zelfrealiserend), collectief geïnnoveerd (zelflerend), collectief gefinancierd (zelf-financierend).

De nieuwe wetmatigheden zijn alles-veranderend en creeren orde in de schijnbare chaos van crisis en in de gehele ontwikkeling zoals de hele transitie die nu plaatsvindt, naar een Nieuwe Wereld in eenheidsbewustzijn.