TRANSITIE COACH – Willem Kneepkens

~ Wat is er mooier dan alles te leren over jezelf. ~

Het duurt jaren van persoonlijke groei om compleet uit het persoonlijk paradigma te denken en in het eenheidsbewustzijn te komen. Om los te komen van de schijnbaar bewezen feiten van de wetenschap, religieuze paradigma’s en de maatschappelijke gedachte welke zijn vastgeroest in het bewustzijn van de massa. Simpelweg betekent dit ontsnappen aan het massabewustzijn en te leren denken in het universele bewustzijn of het eenheidsprincipe. Eveneens betekent het loskomen van de persoonlijke paradigma’s en overtuigingen die vanuit de familiesfeer kunnen zijn ingegeven.

Over de beweging naar eenheidsbewustzijn kan niet geschreven of over gesproken worden vanuit de kennis van het huidige paradigma, welke sommige mensen het systeem noemen. Net zo min als dat er oplossingen gevonden zouden kunnen worden hier vanuit. Om dit begrijpen en dit bewustzijn te kunnen hebben is het nodig volledig los te denken en los te zijn van het ‘systeem’ en zijn paradigma’s.
Het eenheidsbewustzijn staat op zichzelf. Je hebt het of je hebt het niet. Het brengt direct inzicht en oplossingen!

Vanuit deze persoonlijke ervaring en ontwikkeling coach ik mensen en organisaties en help hen met nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Ik coach mensen om vooral terug naar de eigen oorsprong te gaan en bij zichzelf te blijven en daarmee hun eigen beweging te maken naar een andere kijk op zichzelf en de organisatie. Overwegend ga ik minder uit van mezelf en meer uit van de andere kant van zaken die spelen. Omdat de werkelijkheid vaak genoeg een ommedraai is van de oorspronkelijke situatie.
Mijn doel is inzichten geven in ieders eigen specifieke missie en hoe deze te vervullen. Want deze missie is het belangrijkste deel waarvoor we zijn en werken op deze aarde.